DELA

Affärsbokföring??

Enligt artikel i Nya Åland den 9 september är landskapets bokslut uppgjort enligt redovisningsprinciper från 1950-talet. Enligt min uppfattning började affärsbokföring tillämpas från och med år 1998 För den som läst bokslutet framgår detta mycket tydligt vilka redovisningsprinciper som gäller. Beträffande avskrivningstider för anläggningstillgångar framgår det av avskrivningsplanen hur investeringar påverkar årsresultatet.
Magnus Lundberg