DELA

ÅF visar vägen mitt i Wille(r)vallan

ReplikWille Valves (M) senaste insändare:
Wille Valve gör ett försök att undergräva Ålands Framtids politiska åsikt att rösta nej till enskilda EU-fördrag i syfte att lyfta upp det rättmätiga kravet om en åländsk EU-parlamentsplats på internationell nivå. Valve avfärdar förslaget som verkningslöst eftersom det endast skulle ge ”kortsiktig publicitet” och inte ändra något i sak.

Med tanke på att ÅF alldeles nyligen publicerade en debattartikel där vi förklarar partiets ståndpunkt kring ett nej till Kroatiens medlemsfördrag blir Valves inledande hänvisning till en insändare den 23 mars(!) något förvirrande. Fylld av utrikespolitiska ambitioner är Valve övertygad om att FN inte har tid med en pyttefråga som Ålands EU-plats då inbördeskrig härjar i Syrien.
Att ens ställa den åländska EU-platsfrågan mot den pågående mänskliga katastrofen i Syrien är patetiskt och får väl hänföras till Valves konto som politisk nybörjare, men inger samtidigt viss oro med tanke på hans kommande kansliministerskap.

ÅF:s politiska strategi om att säga nej till EU-fördrag för att sätta internationell press på Finland att avdela en rättmätig plats för Åland i EU-parlamentet bygger på följande analys:
Eftersom frågan inte lösts under nästan 20 år är förutsättningarna för att Finland plötsligt självmant ger bort en av sina befintliga platser noll. I så fall hade man redan gjort det. EU, å sin sida, har klart och tydligt deklarerat att detta är en fråga som måste lösas nationellt mellan Finland och Åland.

Så vad göra? Ja, liksom sittande landskapsregering har Wille Valle inget svar på den frågan. Svepande formuleringar som ”arbeta hårt”, ”tuffa tag” och ”lobbande av EU-institutioner” är enbart de tomma ordens retorik.
ÅF har däremot ett konkret förslag för att i första hand lyfta frågan upp på EU-nivå.

Slutligen skriver Valve att han skulle ha varit beredd att tillsammans med ÅF rösta nej om det hade handlat om ett EU-grundfördrag. Så resonerade hans parti Moderaterna så sent som 2009 då Lissabonfördraget låg på lagtingets bord.
Men vad hände när det kom till kritan? Jo, Moderaterna backade ur.
Ålands Framtids lagtingsgrupp