DELA

ÅF vill bryta dödläget

Redan vid självstyrelsens tillkomst förstod man att den åländska självbestämmanderätten måste vara ytterst vidsträckt för att fungera som ett minoritetsskydd. Ett enormt större samhälle hotar en liten minoritet bara genom sin blotta existens och ju mer sammanlänkade de två är, desto svårare får minoriteten att överleva utan att assimileras in i majoriteten.

En klart uttalad målsättning var alltså från början att självstyrelsen skulle utvecklas så långt det är möjligt för en region utan att den blir en egen stat. Vilket också står i propositionen till den första självstyrelselagen. Idag, drygt 80 år senare, ser vi att målsättningen är långt ifrån infriad. Självstyrelseutvecklingen har till och med, bevisligen, gått bakåt under de senaste tio åren. Någon verklig möjlighet att vända trenden existerar inte, situationen och möjligheterna måste därför omvärderas. Ett alternativ, som en del tyvärr förespråkar, är att strunta i minoritetsskyddet och låta Åland bli en vanlig tvåspråkig finländsk region.

Ett annat alternativ är självständighet, inte som ett självändamål, utan som en konkret möjlighet att bryta dödläget och flytta makten närmare ålänningarna. I stället för att besluten, som idag, fattas långt över ålänningarnas huvuden, också i småfrågor, får ålänningarna större kontroll över sin egen situation och bättre möjligheter att påverka den egna situationen. Så som det alltså var tänkt från början.
Erik Schütten
Ålands Framtid