DELA

ÅF kämpar med EFA för en EU-plats

Slaget är förlorat, men EU-kriget fortgår kan man läsa i Nyans ledare den 14 mars 2012.
Det är förvånande att Nina Fellman i sin ledare helt förbiser de insatser Ålands Framtid via sitt medlemskap i European Free Alliance (EFA) har gjort och gör för en egen åländsk parlamentsplats i EU.
Arbetet i Bryssel för att Ålands skall få en egen parlamentsplats bör inte bara tillskrivas Carl Haglund, trots att han gjort ett bra jobb, utan också EFA och då särskilt vår EU-parlamentariker Oriol Jungeras Vias, som aktivt jobbat för en förändring av reglerna för inval till EU parlamentet.
Så även EFA parlamentarikerna har arbetat hårt för detta och fått hela Gröna/EFA gruppen, som EFA tillhör i EU parlamentet att stöda ett sådant förslag.
Vi kan också nämna att när EFA våren 2011 hade sitt årsmöte på Åland, med bl.a. sex europaparlamentariker närvarande, motionerade vi från Ålands Framtid och fick stöd från EFA:s alla medlemmar för Oriols Jungeras Vias ändringsförslag till Duff rapporten om modifiering av reglerna för inval till EU Parlamentet.
Jungeras ändringsförslag gick ut på att medlemsstaterna skulle göra speciella arrangemang för representation i EU Parlamentet för icke representerade autonoma områden, särskilt för dem med ansvar för att EU lagstiftningen skulle implementeras.

Vi inser säkert alla hur oerhört svårt det är att få en egen åländsk parlamentsplats av EU därför att platserna fördelas nationellt. Det blir inte heller lättare när man från finsk sida inte tar hänsyn till och respekterar att det finns två likvärdiga parlament i landet. Skulle man göra det skulle man inte lägga beslag på samtliga parlamentsplatser som tilldeltas Finland. Som bekant finns det länder som ger sina minoriteter en egen EU parlamentsplats trots att de inte har samma internationella, autonoma status som Åland har.
Så det kan vara lätt att vilja ge upp kampen för vår EU plats såsom lantrådet nyligen antydde.
Men Ålands Framtid har i stället valt en alternativ väg att påverka den åländska EU politiken och det har vi gjort genom vårt medlemskap i EFA, ett medlemskap som inte bara kommer ÅF till del utan är till nytta för hela Åland.
Rolf Granlund
Vice ordförande i ÅF och EFA