DELA

ÅF har ingalunda övergett tanken på självständighet

Med inte så litet häpnad kunde vi i dag i Ålands Radio höra centerns Harry Jansson uttalande om att ”också” Ålands Framtid numera har övergett tanken på ett självständigt Åland.
Harry Jansson kan knappast efter partibytet i maj 2009, anses vara någon pålitlig uttolkare idag av ÅF:s politik eller visioner.

Vi i Ålands Framtids styrelse vill genom detta pressmeddelande klart och tydligt fastslå att partiet Ålands Framtid fortfarande står fast vid den ursprungliga visionen om, och behovet av, att Åland blir en självständig mikrostat för att säkerställa sin svenskspråkiga status. Inte minst med tanke på den språkliga utvecklingen i Finland och en allt svårare språklig situation för ålänningarna inom landets gränser.

Vi har hela tiden hävdat att vägen till självständighet går via en aktiv och konkret självstyrelseutveckling. Påståendet om att Ålands Framtid, genom att ställa sig bakom den parlamentariska självstyrelsekommitténs betänkande om ramlagen, skulle ha frångått självständighetstanken är alltså fullständigt felaktigt. Något vår ordförande Anders Eriksson också klart och tydligt meddelat vid flera tillfällen i samband med press- och annan information om kommitténs betänkande.
Vi har i stället, i denna kommitté, genom handling visat att Ålands Framtid är en pådrivande, aktiv och pålitlig samarbetspartner när det gäller självstyrelseutvecklingen i allmänhet och språkskyddet i synnerhet.
Den nuvarande målsättningen att få dels en egen åländsk ramlag, dels överta beskattningsbehörigheten, är ett stort steg i den riktning vi strävar. Men inte det sista.

Sannolikt skulle knappast något betänkande om ramlag eller ens någon diskussion om egen beskattning finnas utan vårt ihärdiga arbete. Ofta i svår motvind. I början av 2000-talet var självstyrelseutvecklingen så obefintlig att partiet Ålands Framtid bildades i hopp om att lyckas vända utvecklingen.
Idag finns ramlag och egen beskattning högst uppe på prioritetslistan.

Visionen om ett självständigt Åland ligger självfallet många år framåt i tiden och vi arbetar också med det dagliga samhällsbygget. För här finns mycket att göra. Det åländska samhället behöver en förnyad förvaltning, bättre ekonomi, tryggare sociala villkor, mer fart i näringslivet och många andra saker som under lång tid eftersatts.
Ett välfungerande modernt samhälle med stabil ekonomi och internationellt engagemang är en förutsättning för ett framgångsrikt Åland.
Vi arbetar redan, som enda åländskt parti, aktivt på EU-nivån genom vårt unika medlemskap och styrelseplats i EU-partiet European Free Alliance.
Harry Janssons märkliga påstående om att Ålands Framtid skulle ha lämnat självständighetsmålet saknar alltså helt grund. Men bottnar sannolikt i hans målsättning att få överta ordförandeskapet i Centern.

Vi fortsätter med rak kurs, och med lika stor energi och målmedvetenhet som någonsin, arbetet för ett självständigt Åland. Gärna i gott samarbete med andra självstyrelseprogressiva krafter. Vägen till utökad självstyrelse och självständighet är exakt densamma. Det är endast stället vi stannar på som skiljer. Kanske inte ens det den dagen det är aktuellt.

Styrelsen för Ålands Framtid