DELA

ÅEA:s andel i Fennovoima

Då Ålands elandelslag beslöt att delta i förplaneringen av ett eventuellt sjätte finskt kärnkraftverk förutsåg styrelse och förvaltningsråd att kritik kunde uppstå. Man ansåg dock att det är deras ansvar att även se till att ÅEA:s elenergianskaffning i framtiden kan säkras på ett ekonomiskt sätt.
Kärnkraft kommer oberoende av ÅEA:s beslut nu och i framtiden att vara en del av den finska elproduktionen. Finlands riksdag har också ansett att det är säkrare att Finland själva hanterar sin energiförsörjning än t.ex. förlita sig på leverans från sitt östra grannland. De ekonomiska och miljömässiga fördelarna överväger de eventuella kärnkraftsteknologiska nackdelarna som kan finnas.
På samma sätt som ÅEA tar ett ansvar för miljön genom att sträva till förnyelsebar energiproduktion genom vindkraft så kan man också med fog ifrågasätta om det är ansvarstagande att inte delta i ett kärnkraftsprojekt i ett land med hög teknologisk kunskap.

Beslutet hölls inte hemligt länge, beslutet togs i mitten på september och info gick ut sex veckor senare. ÅEA struntar definitivt inte vad andelsägarna anser, men beslut måste tas i en viss ordning.
Det var Fennovoimas beslut att samordna informationen för alla de, notera, ca 60 deltagande bolagen i Finland. Ett privat bolags strategiska beslut bygger på en större mängd information än vad som är möjligt att delge varje andelsägare och således är en medlemsomröstning inte ändamålsenlig. Beslut skall tas i enlighet med de förvaltningsorgan bolaget har.
Styrelsen hänsköt frågan till förvaltningsrådet som består av en på stämman vald andelsägare per kommun. Det finns en stark opinion både i Finland och i Sverige för kärnkraft vilket säkert avspeglas även här på Åland.

Fennovoima ägs till 66 % av ca 60 olika bolag i Finland, däribland lokala elbolag samt handels-, industri- och servicebolag. Se närmare www.fennovoima.fi. Det finns inget ryskt ägande såsom påstods i artikeln. Så här har finska bolag i mer än 50 år byggt sina energiportföljer. ÅEA:s andel i Fennovoima är klart mindre än 1 %.
De initiala satsningarna i Fennovoima är små. De kommande utredningarna i det tvååriga planeringsskedet skall ta fram de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för projektet.
Riksdagen beslutar slutligen om ett sjätte kärnkraftverk får byggas och i så fall vem av Fortum, TVO eller Fennovoima. ÅEA:s beslut i sig omfattar deltagande i planeringsskede utan förpliktelse men med en möjlighet att gå vidare.

Det är lätt att vara negativ till kärnkraft om man inte behöver ta ansvar för alternativen. Ställda inför klimathotet känns det naturligt att inte satsa på fossilkraft. De reella alternativen i Finland är dock få. Redan idag är Finland världsledande på utnyttjande av biobränslen. Med stora ansträngningar kan andelen förnyelsebar energi i Finland, inklusive vindkraft, ökas till 35 % till år 2020.
Dessutom importeras idag väldigt mycket elenergi från Ryssland. Hur skall då övrigt elbehov produceras? I kampen mot klimathotet krävs en hel palett med åtgärder där även kärnkraften är en del. En annan viktig del i detta är energibesparing där ÅEA genom införande av fjärravläsning ger kunden möjligheter att aktivt följa med sin elförbrukning.
ÅEA har även tagit initiativ till att delta i Handels- och Industriministeriets och Motivas energisparprogram för finska elbolag. På Åland skall detta hanteras genom Ålands landskapsregering vilka idag väntar på svenskspråkig information om programmen.

ÅEA:s satsningar i vindkraft fortsätter och har första prioritet. Om vindkraftsplanerna kan förverkligas kan mer än 50 % av ÅEA:s elenergibehov fås från vindkraft. En förutsättning för vindkraft är att det finns baskraft tillgänglig.
Under 2006 var 20,7 % av den energi ÅEA sålde kärnkraftsproducerad och det kommer inom överskådlig framtid att finnas kärnkraft i den el som alla åländska elleverantörer levererar på Åland och i den situationen är det kanske bättre att ÅEA stöder modern finsk kärnkraft än att förlita sig på import. EU vill öka självförsörjningsgraden på energi i Europa.
Ålands Elandelslag
Jan Wennström