DELA

Adamczak klart läsvärd!

Mats Adamczack utkom nyligen med boken ”Den bortglömda historien” där han ger en alternativ och fördjupad bild av händelserna som ledde fram till att Åland fick sin självstyrelse.

Låt mig inledningsvis konstatera att det är en känsla av befrielse som infinner sig när man tar del av Adamczacks genomarbetade publikation. Med ett rakt och ärligt språk som sannolikt tilltalar nutidsmänniskan tar han läsaren med på en fängslande resa i den åländska historien.

Adamczack har integritet, han klarar att bortse från allenarådande uppfattningar och ger publiken en breddad version av de historiska förloppen. Med elegant snitt tecknar han exempelvis en mer mångfasetterad bild av ålandskungen Julius Sundblom, och visar med önskvärd tydlighet att det fanns ett flertal personer som rimligen borde äras för det gemensamma fundament vi har i dag.

På det hela taget får man säga att författaren är driven och initierad, materialet andas en uttalad frejdighet och han känns tillgänglig på ett sätt som är ovanligt bland historiska skildrare.

Strukturellt är boken väl avvägd. Tydlig kapitelindelning, föredömligt koncisa texter och intressanta diagram ledsagar den fascinerande historien. En viss manusbearbetning hade lyft helheten ännu ett snäpp, men i jämförelse med mycket annat som produceras är det här fullt godkänt.

En balanserad händelsebeskrivning kan kännas svårsmält för vissa. Segrarna skriver traditionsenligt historien och alternativ önskas ej. Till yttermera förvisso behövs dock parallella röster i vårt ibland så trångsynta samhälle.

Lokalpatriotiska romantiker må ha sin plats i tillvaron, det är bland reformister och fritänkare man hittar ingången till framtiden.

Magnus Mobrandt