Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


ÅD pekar finger, utan att lösa något

I undersökningen ”Hälsa i skolan” som utfärdats av institutet för hälsa och välfärd framgår att Åland toppar statistiken i sexuella trakasserier mot ungdomar. Detta är ett allvarligt problem, och något som otvivelaktligen måste tas tag i. Åländsk demokrati föreslår i en insändare den 4 oktober att göra en uppföljningsundersökning, och detta är något som jag definitivt håller med om.

Vi måste främst ta reda på relationen mellan offer och förövare. Om vi ska förebygga detta måste vi veta om övergreppen sker från lärare, vänner, kollegor eller främlingar. En annan intressant faktor skulle vara förövarnas ålder, för att kunna utvärdera om mer medel bör läggas på att utbilda unga om vad som är okej och vad som är inte är det. Även var övergreppen utförs kunde vara relevant att utreda.

Ingen av dessa saker intresserar däremot ÅD. De vill utreda etnicitet, ursprung och religion. Det finns inget ”till exempel” eller ”med mera” i deras text som skulle antyda att de är intresserade av att utreda fler saker än just de tre. ÅD:s naturliga slutsats är alltså att tendenser till sexuellt våld primärt kan anknytas till dessa faktorer. ÅD:s förslag vittnar även om att de inte är intresserade av att lösa problemet, utan enbart peka finger.

Jag hoppas ÅD menar allvar med sin nyfunna feministiska linje. Isåfall delar jag deras vilja att stoppa övergrepp mot unga kvinnor. Hållbart initiativ har nolltolerans mot sexuella övergrepp, och vi är villiga att göra allt vi kan för att motarbeta dem. Hållbart initiativ har också nolltolerans mot rasism.

Linus Höglund
Lagtingskandidat HI