DELA

Absurda jämförelser

Nu har det hänt igen. I onsdagen Nya Åland gör ”orolig, sliten morsa” den absurda jämförelsen mellan barncancer och narkotikamissbruk. Det måste än en gång sägas att varje individ bär ett eget ansvar. När ett barn/ungdom första gången väljer att ta droger så gör hon/han sitt val. Det kan knappast ha undgått någon, hur stor risken är att man fastnar i ett beroende även om man bara haft för avsikt att testa en enda gång.
Så väl missbrukare som deras anhöriga måste vakna upp och ta sitt eget ansvar för sina egna handlingar och inte skjuta över hela ansvaret på samhället. Det finns idag vård att tillgå för den som är motiverad. Däremot finns det inte någon möjlighet att med tvångsmedel tvinga någon till vård. Om Ni vill fortsätta jämföra er situation med andra utsatta i samhället så jämför er istället med andra ”sjukdomar” som grundar sig på beteende störningar.

Inget barn väljer att få cancer och ingen ”frisk” förälder önskar att ens barn skall drabbas av cancer. Det är självklart att samhället skall fortsätta ge allt tillgängligt stöd till de barn och föräldrar som drabbas av svåra sjukdomar. Missbruk är och kommer aldrig att vara en sjukdom. Även om många av symptomen är sjukdomsliknande. Det behövs säkert mera resurser även för behandling av missbrukare men kanske framförallt en lagändring som gör det möjligt att rehabilitera den missbrukande även mot dennes vilja.
Förälder med ansvar