DELA

Abortfrågan är komplex

Diskussionen om aborträtten har tagit fart och det är välkommet att lokala media lyfter abortfrågan då den är komplex och jag upplever att det finns ett behov av att diskutera frågan. Även i Finland diskuteras abortfrågan efter att ett medborgarinitiativ lämnats in till riksdagen med önskan om att reformera abortlagen som är föråldrad och strängast i Norden. Utskottets svar, som väntas i september, påverkar oss direkt eftersom abort inte hör till vår egen behörighet.

Trots att aborträtten inte är hotad hos oss, behöver vi förhålla oss till att Åland toppar abortstatistiken år efter år, vilket är en topplacering som vi kan vara utan. Vi behöver vi arbeta proaktivt och ställa upp tydliga målsättningar med konkreta åtgärder och insatser för att uppnå dem. Det är avgörande att alla har tillgång till preventivmedel och preventivmedelsrådgivningens tjänster, som behöver få tillräckliga resurser för att nå ut. Att alla får grundläggande kunskaper i reproduktion och sexualitet är en viktig och effektiv hälsoinvestering som snabbt ger resultat och ger positiva effekter på folkhälsan.

Ansvaret för preventionen är delat, men faller oftast på kvinnorna. Här har vi ett konkret problem som behöver erkännas som ett problem innan det kan lösas och jag välkomnar männen in i debatten om hur vi ska minska antalet oönskade graviditeter.

Att det blir dyrt att spara in på det förebyggande hälsoarbetet brukar vi politiker vara ense om och personalbristen inom hälsovården har säkert påverkat våra stigande abortsiffror, vilket var en av anledningarna till att jag lämnade in en skriftlig fråga till landskapsregeringen. Svaret ges efter sommaruppehållet av minister Holmberg-Jansson och jag hoppas hon, liksom jag, ser behov av ytterligare åtgärder för att minska antalet oönskade graviditeter.

Aborträtten är inte hotad hos oss, men vi behöver sätta in resurser och jobba strategiskt mot en reproduktiv frihet för alla så att ingen ska behöva hamna i den svåra situation som ett abortbeslut är. Sist och slutligen handlar det om alla barns rätt att födas välkomna och efterlängtade och helst planerade.

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)