DELA

ÅAB, tänk om!

”Hej Ester. Det har gått fem år sedan vi lanserade Åland Index*, ett index kopplat till våra Östersjökort, som beräknar korttransaktioners klimatpåverkan. Syftet var att på ett enkelt sätt engagera våra kunder i klimatkampen genom att visa hur den individuella konsumtionen påverkar vår planet. På längre sikt ville vi nå ut till ännu fler människor för att öka medvetandet och engagera ännu fler. Tack för att du är med på resan, där vi alla hjälps åt att ta vårt ansvar.

Med vänliga hälsningar

Ålandsbanken Abp”

Så står det berömvärt i meddelandet jag fick i min Internetbank. Men hållbarhet är mer än miljö. Det finns också en social hållbarhet, som är fundamental för ett samhälles långsiktiga välmående. Med förvåning och stigande bestörtning noterar jag att ÅAB – efter sitt bästa år någonsin med utdelad vinst till aktieägare – skall börja ta månadsavgifter fem euro per konto från registrerade föreningar oberoende av storlek.

Åland är föreningarnas förlovade land. Vi har 370 registrerade föreningar enligt Patent- och registerstyrelsen. Många är förstås barn- och ungdomsrelaterade – och dessa föreningars konton kostar fortfarande ingenting/månad.

Men många föreningar är ett sätt för olika intressenter att samlas och gemensamt driva sitt intresse, och det är nödvändigt att vara registrerad för att t ex kunna söka stöd.

Jag är ny sekreterare i Föreningen Franciskus på Kökar. Vi hjälper Södra Ålands skärgårdsförsamling med att anordna en Franciskusfest per sommar. Det är vår huvuduppgift. Vi får in en medlemsavgift (20 euro per person). Förra årets medlemsintäkter var 460 euro. Vi är en liten förening.

ÅAB:s ”normala” avgifter för fakturor och sådant under året 2020 landade på 62,65 euro. 2020 öppnade vi ett konto till för pilgrimshärbärget, som ännu inte är helt färdigställt.

Nu vill ni ha ytterligare 10 euro per månad av oss. 120 euro till på årsbasis. För att vi finns till. För att vi är småskaliga och lokala och vill göra någonting.

Detta är inte hållbart. Ålandsbanken – tänk om!

ESTER LAURELL

 

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Vi delar din uppfattning att hållbarhet inte bara är miljö utan även social hållbarhet är en viktig del. Vi vill ta och vi upplever även att vi tar ett stort socialt ansvar på Åland.

Det är glädjande för vårt samhälle att det finns så många aktiva föreningar i varierande storlek och visst har vi en förståelse för att det är svårt att få ekonomin att gå ihop, speciellt i mindre föreningar.

I Ålandsbanken har vi valt att i samarbeten och nu genom rabattering av kontoskötselavgiften främst stödja verksamheter som riktar sig till att skapa aktiviteter för barn och ungdom. Vårt stöd till barn- och ungdomsverksamhet sträcker sig över tiotalet år och där kommer vi att vara en stödjande part även framöver.

Orsaken till avgiften för kontoskötsel har sin grund i att bankbranschen har en samhällsroll i att övervaka alla transaktioner för att kunna identifiera de betalningar som kan vara kopplade till brottslig verksamhet, detta medför väsentligt utökad administration för oss.

Du är välkommen in till banken så kan jag berätta mera i detalj om hur vi ser på vårt sociala ansvar.

MIKAEL MÖRN

DIREKTÖR AFFÄRSOMRÅDE ÅLAND