DELA

ÅAB och vindkraftsfonden

Ålandsbanken gjorde ett gott resultat under första halvåret 2023. Bortsett från poster av engångskaraktär, ökade rörelseresultatet med 55 procent och ÅAB:s vd Peter Wiklöf var nöjd i media. Det är förståeligt och bara att gratulera.

”Trots en avvaktande marknad har vi fortsatt att attrahera nya placeringsvolymer. Under första halvåret erhöll vi 401 miljoner euro i ökade nettoplaceringar” skrev vd i pressmeddelandet.

Att banken går bra innebär inte per automatik att det går bra för kunderna. Att placeringsvolymerna ökar innebär inte per automatik att det går bättre för kunderna även om det per automatik innebär större vinster för ÅAB.

ÅAB har en bostadsfond, som attraherat 476 miljoner euro. Då räntorna höjdes uppstod en turbulens. Fonden skriver i kvartalsrapporten: ”… fick fonden med kort varsel en stor mängd inlösenbegäran, av vilka fonden var tvungen att förskjuta en del. Bostadsmarknaden är fortfarande utmanande och försäljningstiderna är långa”.

I dagarna fick vissa fondägare information om att värdet har gått ner över 10 procent. I augusti förlängde fonden ensidigt tiden för inlösen. Den som idag vill lösa in/sälja sin andel kan få pengar på kontot i mitten av oktober. Om fonden inte förlänger tiden igen.

ÅAB har även en vindkraftsfond, som jag bekantat mig med.

Det förvånade mig att aktiekursen var ett rakt streck uppåt. Normalt går ju en aktiekurs upp och ner, både vid upp- och nedgång. Även en aktiefond, då aktierna i en fond noteras dagligen på börsen. Det visade sig att över 90 procent av vindkraftverken var under uppbyggnad och att ”kursutvecklingen” var något som fonden självt hade ”hittat” på. Jag ser detta som en lång teckningstid och då borde värdet inte kunna öka. Men fonden och Finansinspektionen har tydligen en annan uppfattning. Nå FI kan man kontakta per mail och de svarar säkert. Jag gav ett ringbud till fonden före valet men har ännu inte hört något av dem.

Jag kan läsa att kunden betalar en teckningsavgift om två procent och en ”förvaltningsavgift” om 2 procent av det (uppskrivna) värdet och en resultatrelaterad avgift om 1,4 procent på det (uppskrivna) värdet och slutligen 20 procent av den avkastning som överstiger 7 procent per år. Det är alltså väldigt lönsamt för ÅAB att höja ”värdet” på andelar i ett bolag, som knappt inlett sin drift.

I media talas om en ”perfekt storm” för vindkraftsindustrin. Det kan låta bra för ett vindkraftverk, men på ren åländska betyder det att allt går åt h-e på samma gång. Alla har väl noterat att räntan har stigit. Många har noterat prisvariatiorna på el som gett negativa priser när det blåser. Tillverkarna har höjt sina priser med 40-50 procent då de tyngs av gigantiska förluster. Hbl summerar: ”Elpriset sjönk i fjol – men variationer i priset här för att stanna.”

Fonden skriver i sin rapport att inflationen och räntehöjningarna har bromsat investeringarna både globalt och i Finland men avslutar med att ”investeringarna kan antas få fart när marknadsläget blir bättre”.

Vad händer före? På bostadsmarknaden sjönk priserna, försäljningstiderna förlängs och fonden förlängde tiden för inlösen. Det kan bli ännu svårare att avyttra ett helt vindkraftsbolag när den ”perfekta stormen” drar in på allvar.

Om en vän skulle fråga mig om att placera pengar i vindkraftsfonden så skulle jag avråda. Till och med om en åsiktsmotståndare gjorde det. Jag vill debattera med dem men inte åsamka dem skada.

Den som har en placering i vindskraftsfonden skulle jag rekommendera att sälja/anmäla om inlösen nu då tiden är ”bara” sex månader. Risken finns att den förlängs.

För den vän som har pengar i bostadsfonden skulle jag ändå rekommendera att sitta lugnt i båten, men inse att det kommer att ta några år innan stormen bedarrar.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI