DELA

Lyssna på Olli Mäenpää

Hufvudstadsbladet den 20 februari innehåller en synnerligen intressant intervju med professor Olli Mäenpää. Han redogör i intervjun för sina farhågor med bolagisering av kommunal verksamhet. Mäenpää är professor i förvaltningsrätt och väl bekant för ålänningarna eftersom han sitter i Ålandsdelegationen.

Nåväl. Han kritiserar kommunernas bolagiseringsiver och menar att politikerna inte vill höra om bolagiseringens konsekvenser för den kommunala demokratin, insynen och rättssäkerheten. Farhågorna liknar dem vi socialdemokrater förde fram i samband med bolagiseringen av hamnen. Många särskilt bland moderaterna såg inte några sådana problem och liberalerna ”förstod inte striden”. Tack vare Sara Kemetters, Kalle Fogelströms och Bert Häggbloms ”strid” fick vi slutligen en skrivningen i hamnens bolagsordning om öppenhet och insyn. En skrivning som ska in i alla stadens bolag.

Mäenpää hänvisar i intervjun till en svensk rapport Kommunala bolag – laglöst land” som menar att har följande konsekvenser ”kommunalpolitikerna har funnit en väg att baxa tveksamma kommunala affärsupplägg runt demokratiska kontrollsystem”. Ord och inga visor.

Bolagiseringen av stadens hamn skedde i ilfart eftersom man från stadens centralförvaltning argumenterade för en skatteåterbäring vilken kunde beviljas senast under år 2015. Det har varit tyst om återbäringen däremot kunde man läsa att Helsingfors som bolagisera sin hamn hösten 2014 blev utan skatteåterbäring. Återstår att se om skatteverket kommer att vara mera generös gentemot Mariehamn trots att rikets kommunallag som innehåller bestämmelser om återbäringen inte gäller på Åland.

Ytterligare en sak som Mäenpää lyfter fram är Bryssels och EU:s inflytande. Mäenpää säger att EU kräver inte bolagisering endast att de kommunala affärsverkens konkurrensfördelar åtgärdas. Med andra ord menar Mäenpää att bolagisering är en åtgärd bland andra. I debatten om hamnen fanns inget annat alternativ än bolagisering. Den som eventuellt hade en annan åsikt fick höra att dyra böter var att vänta från EU om inte bolagiseringen genomförs.

I Mariehamns stad har centralförvaltningen under denna period övertolkat EU:s konkurrensregler i flera avseenden. Varje lite förening som lyfter PAF medel och som staden ska garantera skall enligt staden beakta EU:s konkurrensregler. Marstad har varit utsatt för moderata attacker i flera omgångar också med användande av EU:s konkurrensregler. Och nu motiveras bolagisering av stadens affärsverksamheter med samma EU-regelverk.

Min uppfattning är att EU:s konkurrensregler tillämpas felaktigt av staden och att bakom ligger ideologiska motiv. Bolagisering och privatisering är uttryck för det som kallas public management och som leder till att kommunalpolitikerna tappar både makt och ansvar över de verksamheter som mariehamnarna betalar skatter och avgifter för. Nej kommunen är inget bolag som ska gå med vinst. Kommunen är en viktig del av den nordiska modellen. En närdemokratisk institution och tradition som vi ska försvara med händer och tänder.

Bolagisering är bra i vissa fall. Men bolagisering ska vi själva besluta om och själva bedöma inte hotas med av tjänstemän eller politiker som vill nedmontera demokratin och rättssäkerheten i vår stad.

Barbro Sundback (S)