DELA

82 år sedan ”Kristallnacht”

På natten mellan 9 och 10 november 1938 brann synagogorna i Tyskland och Österrike och i hela Nazi-Tyskland. Det var natten när tusentals judiska medborgare i Tyskland, Österrike och Tjeckien blev misshandlade, slagn, åkte fast och mördades av nazistiska trupperna. Det var en bitter försmak till en av det största mänskliga brott som har funnits i Europa och i hela världen: Holocaust eller Shoa.

Senast där måste det varit klart för alla att antisemitism och hat gick i överdrift och blev till statligt brott i Europa och främst i Tyskland.

Jag skriver denna insändare för att vi tänker här i Norden att vi är så långt bort från allt, för att vi inte ska glömma och för att påminna oss: Aldrig igen!

Vi lever i ett samhälle där vi diskuterar just nu mycket om mångfalt och för ett ö-samhälle är de diskussionerna speciellt utmanande. När vi går tillbaka i tiden ser vi ressentiment mot olika befolkningsgrupper som kom till Åland, som är idag del av vårt samhälle. I en spalt i Nya Åland från 29 augusti 2017 skrev Patrik Dahlblom om ”mörka nyheter från en svunnen tid”, som låter till exempel så där:

”En notis i augusti 1921 hade rubriken ’Skola vi få judar i Mariehamn?’ Enligt uppgift till tidningen var en ”semitisk affärsman” intresserad av att köpa en gård eller hyra en affärslokal i Mariehamn med hjälp av en bulvan: Det gäller därför för gårdsägare i vår goda stad att icke inlåta sig i någon slags affär med dylika personer enär vi som hittills varit befriade från judar hava fortsättningsvis skyldighet att hålla dem på avstånd. Ha vi en gång en jude här, så ha vi inom ett par år nog flera och då får vi säkert se en synagoga i Mariehamn förrän vi hava egen kyrka.”

Säkert det var från en annan tid, men låt oss komma ihåg att vi är inte mindre ansvariga att dessa tider aldrig mera skall dyka upp. Faktiskt är Finland ett land som har en judisk minoritet och i Åbo står en av de båda finska synagogor som finns kvar och som blev också i år attackerad. Detta är oacceptabelt!

Låt oss står still en stund och tänka på de brott som har gjorts mot en judisk minoritet i hela Europa idag 82 år sedan och att vi kan inte tillåter att det händer igen.

Jonah Jehoshua Jürgen Bogle