DELA

8 000 nya boende i Järsö-Nåtö

Med anledning av den eventuella ändringen av Lemlands byggnadsordning för Järsö-Nåtöområdet vill jag kommentera vissa saker.

Jag har varit med i det kommunala politiska livet 20 år i Lemland. Majoriteten av de boende i Järsö-Nåtö området har aldrig varit bekväma med 3-hektarregeln.

De vill ha samma gällande regler som övriga Lemland och enligt byggnadslagen. Man ska dock respektera att det finns frågeställningar gällande avlopp, trafik, skolor med mera. Dock går sådant att lösa tillsammans, istället för att som nu börja med skrämselpropaganda.

Från stadens sida räknar man teoretiskt in holmarna också (4 000–8 000 boende). Holmarna är även idag utanför 3-hektarregeln.

Har man en holme på 1 hektar kan man idag bygga enligt 2 000 kvadratmeterregeln (teoretiskt 5 tomter alltså). Har någon gjort det?

Inte vad jag kan påminna mig, men i den teoretiska utredningen från staden räknar man in även holmarna.

För det första, vem säljer så mycket tomter? Det finns markägare som idag kan sälja byggrätter med 3-hektarregeln, men gör det ändå inte, så vem av alla privata markägare ska sälja så mycket? Markägarna vill kunna ge till sina barn och barnbarn, och hålla kvar ett fint naturnära boende med livskvalitet.

Skulle dock någon utöver det sälja ytterligare så är det ingen katastrof. Tänk om man skulle göra samma jämförelse med Västeränga, Flaka, Herrön exempelvis, och räknar ut teoretiskt hur många tomter det blir där, om alla markägare skulle sälja allt som gick?

För att inte tala om den ökande trafiken därifrån in till Mariehamn i så fall? Sådana jämförelser gör man naturligtvis inte.

I dagsläget pågår det detaljplaneringar på Järsö och fler är på kommande på grund av 3-hektarregeln. I slutändan av dessa detaljplaneringar (med tomter även mindre än 2 000 kvadratmeter) så blir slutresultatet ännu mer tomter än om man ändrar till minst 2 000 kvadratmeter, inget hindrar ju heller att tomtstorleken kan bli större. Sedan är det upp till byggnadsnämnden att avgöra tomtens lämplighet med mera.

Gällande detaljplaneringar hinner kommunen med vatten och avloppsdragningar säger man.

Ja, det är rätt, men vi ska komma ihåg att vatten och avlopp är mycket bra utbyggt på området, där avloppslösningar har prioriterats av Lemlands kommuns förtroendevalda, och eftersom det är ett känsligt område pågår en ständig utbyggnad och fortsättning av VA-nätet. Vad gäller skolor, omsorg med mera har vi bra avtal som har gynnat båda parter (Mariehamn och Lemland) och fortsättningsvis ska väl det samarbetet gå att lösa. På de två möten som hölls med markägarna var en stor majoritet för att slopa 3-hektarregeln och ändra till 2 000 kvadratmeter som övriga Lemland.

De har aldrig förstått varför Järsö-Nåtö ska särbehandlas. Det finns ingen markägare som seriöst tror att det blir någon form av explosion om man tar bort 3-hektarregeln. Slutligen säger man att landskapets väg måste byggas om, ja, men då blir förmodligen även den efterlängtade cykelvägen verklighet!

Yvonne

Sundbom Korpi

Järsöbo och fd ordförande i Byggnads och miljönämnden i

Lemland/Lumparland