DELA

75 % av inkomsten i hyra?

Förra veckan hölls en debatt i lagtinget om hyresbostäder där oppositionen högljutt ville stoppa allt stöd till kommunalt byggande med hänvisning till att det snedvrider konkurrensen för de privata aktörerna på marknaden. Samma argument drevs igenom i början av nittiotalet med resultatet att det inte byggdes hyresbostäder alls under nästan hela decenniet. Detta ledde i sin tur till den enorma bostadsbrist vi idag är långt ifrån ikapp.
Om oppositionens teorier stämmer borde rimligtvis de privata aktörerna verkligen tagit tillfället i akt och byggt, då det till och med var lågkonjunktur och billigare att bygga. Men det gjorde de inte. Då beslöt borgarna att ta till ytterligare åtgärder för att få den privata marknaden att bygga. Det infördes en ny åländsk hyreslag som ger fri hyressättning. Inte heller det har fått de privata att börja bygga. Varför inte?

Jo, för att de privata anser att hyrorna på Åland är för låga. De är inte villiga att börja bygga förrän medelhyran ligger på ca 15 euro. Det betyder att en lägenhet på 50 kvm skulle ha en hyra på 750 euro. Vilken vanlig knegare kan betala det?
Danne Sundmans lösning är att ge skatteavdrag och höjt bostadsbidrag till dem med låga inkomster. Då undrar jag, vad räknas som låga inkomster? De som idag har en bruttoinkomst som överstiger 1.245 €/mån anses ha för goda inkomster för att få nåt bostadsbidrag alls, oavsett hur hög hyra de har. Allt som överstiger en nettoinkomst på 869,20 €/mån anses av myndigheterna vara en god inkomst. (utkomststödets grunddel 369,20 + maximal godtagbar hyra 500 €) Och även om summorna för bostadsbidraget höjdes så är det till föga hjälp för alla ensamstående med eller utan barn.

Grunderna för uträknandet av bostadsbidraget sattes i början av sjuttiotalet då fortfarande kärnfamiljen var normen och de flesta gifte sig i tjugoårsåldern. Idag ser familjestrukturerna annorlunda ut och det är hög tid att strukturerna för bostadsbidraget tas in i 2000-tal.
Det är också hög tid för fs, ob och åf att inse att oavsett hur många fördelar de serverar de privata byggaktörerna på silverfat så kommer de inte att lyfta ett finger för att få en slut på bostadsbristen och att det är av högsta vikt att vi istället utvidgar det kommunala byggande så vi alla får tak över huvudet. De tusentals invånare som bor på hyra i landskapet Åland ska inte slängas i rännstenen bara för att några rika pampar i lagtinget vill gynna en handfull entreprenörer.
Eva Ringwall