DELA

72-82 % sänkning av tunnelpriserna

Trots att färingarna har sänkt medelbiljettpriset med 72 respektive 82 % i sina två äldsta biljettfinansierade undervattenstunnlar går de fortsättningsvis med vinst. Dessa tunnlar invigdes år 2002 och 2006.

Det är snarare än regel än undantag med prissänkningar i de nordiska undervattenstunnlarna. I den privata biljettfinansierade Hvalfjörðurtunneln på Island var priserna från start betydligt lägre än föregångaren, en färja med Skarvens kapacitet. Priserna sänktes ytterligare efter hand för att sedan tas bort helt och hållet när tunneln efter 20 år avtalsenligt fördes över kostnadsfritt i gott skick till isländska staten.

Förklaringen till dessa prissänkningar är att man i planeringsfasen underskattar fördelarna med fasta förbindelser som ersätter färjor och hur detta ökar efterfrågan och eventuella biljettintäkter. När t ex första Marsundsbron till Eckerö 1959 ersatte den lilla vajerfärjan med plats för några bilar var det nog ingen som kunde förutse trafiken skulle öka till dagens cirka 900 000 bilar per år.

Gott Nytt Tunnelår.

OTTO HOJAR