DELA

700 000 euro för tjärasfalt från Ålandsvägen

Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick då veta att staden har fått en modern stadsgata inom budget och inom utsatt tid. Där framkommer att borttransporten av asfalt kostat nästan 400 000 euro som togs från driftsbudgeten.

Att ta investeringskostnader över driftsbudgeten påpekar revisorerna redan 2017 i sitt PM: ”att vid budgetering av projekt som det hänför sig driftskostnader av engångskaraktär till så bör det framkomma att projektet har en sådan budgetering” och ”att bokföringen ska vara ordnad så att verksamhetens ekonomiska utfall kan jämföras med fullmäktiges budget”.

Trots revisorernas påpekande tog en majoritet i infrastrukturnämnden beslut den 29 juni att ytterligare 310 000 euro får tas från driftsbudget, utan att föra frågan till fullmäktige. Med det beslutet uppgår kostnaden för borttransporten av asfalten till minst 700 000 euro, vilket är nästan 25 % av vad hela ombyggnaden av Ålandsvägen, på 3 miljoner, skulle få kosta enligt fullmäktige.

Vad är då argumenten i nämnden för att bevilja ytterligare en stor summa för transportkostnader av tjärasfalt?

”Vi vill reda upp gamla synder från 60-talet och vi tycker inte det lönar sig att gräva i det som varit utan vill gå vidare”, säger infrastrukturnämndens ordförande Julia Birney (liberal) i radion. Ordförande Birney och majoriteten i nämnden vill med sitt beslut sopa de häpnadsväckande stora kostnaderna för borttransporten av tjärasfalten från Ålandsvägen under mattan. Det är inte gamla synder från 60-talet det är kostnader från ombyggnaden av Ålandsvägen 2018–2019.

Utan att behöva gå tillbaka till 60-talet finns i protokoll 103 §, 20.11.2018 har nämnden informeras om att hanteringskostnaden för ca 2 312 ton tjärasfalt från Ålandsvägen etapp 1 och 2 för ca 395 000 euro. I rapporterna Ålandsvägen etapp1 och 2 till fullmäktige står att asfalten i befintlig gata bestod till största delen av s.k. tjärasfalt vilket fortlöpande sanerats bort. I kostnaden tjärasfalt ingår avgifter; hyra för mellanlagring, transport och mottagningsavgifter, provtagning/analyser.

Vi är flera i fullmäktige som upplever beslutet som häpnadsväckande och ogenomtänkt eftersom fullmäktige redan fått slutredovisningen av Ålandsvägen och i stadens bokslut har inte några reservationer gjorts för att gardera för att ytterligare kostnader kan tillkomma, vidare är ett ärende om dumpning av asfalt är under polisutredning.

ROLF GRANLUND, ÅF