DELA

67 år är en aktningsvärd ålder

Om det inte vore åldern på de färjor som skall sköta trafiken på södra linjen. Gudingen är 36 år och Skiftet 31 år.

Så var det dags igen, inställd tur på Södra linjen.

Helt klart är att den åldrande flottan sätter sina spår. Nu finns det möjligheter att nuvarande regering skapar bättre förutsättningar genom att genomföra kortrutt.

I den nu presenterade budgeten framgår att viljan finns att förnya fartygsflottan.Anpassade till en kommande utbyggd kortrutt.

Efter privatiseringen inom skärgårdstrafiken har många varit skeptiska till utfallet. Köper man billigast brukar produkten inte alla gånger nå önskat resultat. Viljan från Nordic Jet Lines, NJL, ledning att skapa trygghet för skärgården saknas uppenbarligen. Enligt uppgift hade man kunskap om inställd tur för lördagen, redan på fredagmorgon/förmiddag.

Trots att Ejdern, 48 år, ligger som reservfärja fanns inte viljan att samla ihop en besättning från NJL för att fullfölja avtalet. Nu valde NJL att ställa in hela lördagens tur mellan Långnäs och Galtby tur och retur. Detta är en brist i det avtal som undertecknades av tidigare minister, avsaknaden på krav är uppenbar. En gång i månaden mellan oktober och april ges södra skärgården möjlighet att besöka närmaste storstad, Åbo, utan övernattning. Nu försvann denna möjlighet.

Samtidigt kan påpekas att personalplaneringen för att hålla kioskerna ombord öppna enligt avtal är bristfällig. Allt för ofta har resenärerna mötts av stängd kiosk och icke utförd städning. Även personalen ombord drabbas av denna brist i personalplanering. Även detta är en ledningsfråga hos NJL. Troligen avsaknad av budgetmedel.

Kraven på NJL måste bli tydligare. Kravet på att upprätthålla trafik med de till buds stående medel, reservfärja, måste skötas. I en framtida upphandling skall detta beaktas tydligare.

Mikael Staffas

Liberal lagtingsledamot