DELA

5g skapar förutsättningar för Åland

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5g-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år. Det kan ifrågasättas hur stor påverkan på processen vi kunde ha haft genom att ställa oss på tvären gällande tilldelningen av koncessionerna. Det ligger i vilket fall som helst inte i Ålands intresse att motsätta oss utbyggnaden av 5g-nätet.

Att tillåta utbyggnad av 5g-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur för att utvecklas samt möjliggör en fortsatt utveckling för befintliga företag. Det är viktigt att Åland hänger med i den tekniska utvecklingen i vår omvärld för att vi också i framtiden ska vara en välmående region.

När beslut tas om Ålands nya ekonomiska system kommer detta att bli ännu viktigare då landskapets inkomster kopplas närmare till förvärvsarbete och de åländska företagens framgångar. Det är således extra viktigt just i skenet av den självstyrelsepolitiska utvecklingen att vi är och förblir ett landskap där goda förutsättningar finns för företag att utvecklas och frodas.

Vad gäller de påstådda negativa hälsoeffekterna av ett 5g-nät som förs fram lite nu och då vill jag säga att det alltid kommer att finnas risker med ny teknik och att vi aldrig med 100 procents sannolikhet kan säga om något är helt ofarligt. Det finns flera exempel på när människan prövat nya kemikalier eller teknik som senare visat sig skadligt exempelvis DDT, radioaktivitet.

Människan begår misstag och lär sig av dessa, åtminstone en del av dem. Det är en del av den mänskliga utvecklingen. Specifikt för 5g-nätet finns det dock inga belägg för att det skulle vara farligt.

Det kommer alltid att finnas oro över den tekniska utvecklingens inverkan på människan. Det fanns det när tåg började köras, när mobiltelefoner började användas, och när internet introducerades. Den tekniska utvecklingens bidrag till samhällets välstånd ansågs i dessa fall överväga de potentiellt negativa hälsoaspekterna för samhället som helhet.

På liknande sätt bör introduktionen av 5g-nätet betraktas. Den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta och personligen är jag en av dem som välkomnar ny teknik som bidrar till ökat välstånd för det åländska samhället.

Christian Wikström (OB)
Infrastrukturminister