DELA

5G och strålsäkerhet

I Finland håller man med full fart på att övergå till den senaste generationens mobilteknik, 5G. Byggandet av nätverket framskrider kvickt, och 5G fungerar redan på mer än hundra orter.

Också de nuvarande mobiltelefonnätverken erbjuder snabba mobilbredbandsförbindelser, men vi behöver mer kapacitet och hastighet. 5G svarar mot detta behov; förutom hastigheten är också fördröjningen i praktiken obefintlig – en viktig egenskap vid exempelvis online-spel, smarttrafik och i hanteringen av olika industriella processer.

I uttalanden som motsätter sig 5G upprepas ofta ogrundade spekulationer om att mobilnätverken och deras användning skulle vara skadliga för hälsan. En ansenlig mängd oberoende undersökningar gällande elektromagnetiska fält och strålning har gjorts, och undersökningarna har konsekvent visat att användning av mobilnätverk som följer internationellt antagna gränsvärden och anvisningar är säkert för både medborgarna och miljön.

 

De finländska operatörerna följer Strålsäkerhetscentralens bestämmelser när mobilbasstationer byggs, och beaktar lagar och myndighetsregler i sin verksamhet. De gränsvärden som används i Finland baserar sig på vetenskaplig bevisning och beaktar hälsoeffekter av såväl kort- som långvarig exponering. Gränsvärdena täcker alla frekvenser som används – även frekvenserna inom det nya 5G-nätverket.

Befolkningens exponering för mobiltelefonnätverkens radiofrekventa strålning är klart mindre än gränsvärdena, och ger således inte upphov till några skadliga hälsoeffekter. Medborgarna behöver alltså inte vara oroliga för att utsättas för strålning orsakad av 5G-nätverket.

Europa behöver 5G: den nya generationens mobiltelefonnätverk är en central förutsättning för Europas konkurrenskraft på den globala marknaden. Det är bra att föra diskussion, men de tankar 5G-motståndarna framför om mobilkommunikationens hälsovådliga inverkan förorsakar onödig oro.

ELINA USSA

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FICOM