DELA

5G-kritikerna är i gott sällskap

I en ledare den 22 mars förtalar Susanna Skogberg vår organisation Strålskyddsstiftelsen. Uppenbarligen har hon inte gjort någon kritisk granskning av de rykten på sandlådenivå hon sprider vidare. Eller har Skogberg själv svårt att skilja på orden myndighet och stiftelse?

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar med utgångspunkt från rekommendationer från Europarådet, som år 2011 uppmanade medlemsländerna att informera om riskerna med strålning från trådlös teknik, särskilt riskerna för barnen. Vidare att bättre skydda medborgarna genom kraftigt skärpta gränsvärden för tillåten strålning.

Vi arbetar också utifrån vetenskaplig forskning och forskares ställningstaganden: vi har omfattande forskningsresultat samt EMF Scientist Appeal som grund för vårt arbete. Den senare är ett gemensamt ställningstagande från majoriteten av forskarna verksamma på området, 255 forskare från över 40 länder, som uppmanar till revidering av gällande gränsvärden och breda informationskampanjer om de alltmer väl belagda hälsoriskerna under dessa gränsvärden. Vi lutar oss också mot 5G Appeal, i vilken drygt 400 vetenskapsmän och läkare uppmanar till moratorium av 5G-utbyggnaden på grund av de allvarliga hälsokonsekvenser som kan befaras på grund av den massiva ökning av mikrovågsstrålning som 5G-utbyggnaden leder till.

 

Det saknas helt forskning på effekter av exponering för 5G-strålning, som dels sänder på outforskade frekvenser (3,5 GHz samt 26 GHz) samt med en ny teknik som kallas för fasstyrda gruppantenner som koncentrerar strålningen i intensiva pulser. Det finns inte heller någon forskning på konsekvenser av samtidig exponering för 3G, 4G och 5G, vilket är det som den finska och svenska befolkningen i verkligheten tvångsutsätts för.

Det är väl beskrivet sedan 50 år tillbaka i den vetenskapliga litteraturen och bekräftat av amerikanska National Academies of Sciences att pulsad mikrovågsstrålning leder till ohälsa. Människor vittnar nu om dessa ohälsosymptom efter exponering för 5G. Ändå förnekas dessa effekter fortfarande av svenska och finska oansvariga myndigheter som verkar mer angelägna att skydda telekombolagens hälsa än människornas.

De politiker som i Finland är kritiska till 5G har gott sällskap av inte bara hundratals forskare och läkare men även av politiker i Geneve och i Frankrike som också beslutat om eller anser att utbyggnaden av 5G bör stoppas och hälsoriskerna utredas oberoende från telekombolagens inflytande.

MONA NILSSON

ORDFÖRANDE STRÅLSKYDDSSTIFTELSEN

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Nya Åland behöver, för att motivera publiceringen av den här insändaren, försöka nyansera innehållet.

Strålning är inte ofarligt, men det är skillnad på att informera om riskerna (obs inte farorna) med att exponeras för strålning och att acceptera stiftelsens ensidiga och starkt vinklade bild som sanning.

Nivåerna av tillåten strålning regleras och både i Sverige och Finland finns myndigheter vars ansvarsområde det är att följa med forskningen och även mäta strålningsnivåer.

EU:s rekommendationer gällande säkerhetsnivåer bygger på Internationella strålskyddskdmmissionen för icke-joniserande strålning, Incirp. Enligt den svenska myndighet som är ansvarig för att mäta strålning ligger de uppmätta värdena generellt under EU:s rekommendationer.

JOHAN ORRE

OPINIONSREDAKTÖR