DELA

5G – en fara för hälsan och miljön

Ålandsborna har nyligen kunnat läsa att Ericsson testat 5G-tekniken på Åland. Det talas då enbart om den nya tekniken i positiva superlativer som supersnabba överföringar, nya möjligheter etc. Tyvärr ger man inte hela bilden. De negativa sidan av 5G talas det tyst om.

kommer att leda till en enorm ökning av den mikrovågsstrålning som vi redan i dag utsätts för och som enligt våra analyser lett till ökad sjuklighet i psykisk ohälsa och cancer bland annat. Eftersom strålningen från 5G:s basstationer blir så intensiv kan det enligt Ericsson bli ett ”stort problem eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot hälsorisker och lägre gränsvärden än i de nordiska länderna. Här gäller gränsvärden för tillåten mikrovågsstrålning från basstationer för mobiltelefoni som inte skyddar mot hälsorisker med långvarig exponering, exempelvis cancer, neurologiska sjukdomar och psykisk ohälsa, trots att riskerna i dag är väl belagda i forskningen. Här skyddar värdena endast mot omedelbara uppvärmningseffekter.

Italien, Belgien, Schweiz och Ryssland har inte accepterat dessa skyhöga föråldrade gränsvärden som gäller i våra länder. Där får Ericsson problem att bygga ut 5G. Varför accepterar våra myndigheter att hela befolkningen, inklusive små barn, kan exponeras för 100 gånger högre strålning än i Ryssland och Schweiz?

Ericsson bedriver nu tester av 5G i allmän miljö där människor exponeras för denna nya teknik utan att dessa skyhöga och nya frekvenser först säkerställts vara säker för människors hälsa och för miljön. Tänk er att ett läkemedel skulle få tillstånd att säljas till människor på samma premisser! Vi borde ställa samma krav på telekomindustrin som på många andra industrier, i synnerhet som det gäller en ofrivillig massexponering av hela folket, inklusive små barn och de äldre som är känt känsligare.

209 vetenskapsmän och doktorer har i en gemensam appell (5G Appeal) begärt att 5G stoppas. De konstaterar att det helt saknas forskning som visar att 5G-utbyggnaden inte medför fara för hälsan och för miljön samt att redan befintlig strålning visats vara skadlig i form av bland annat ökad risk för neurologiska sjukdomar, cancer och psykisk ohälsa.

Historien visar att sådana ”larm” i 9 fall av 10 varit korrekta och mycket lidande i form av minskad sjuklighet och för tidig död hade kunnat undvikas om regeringar och myndigheter inte ignorerat dem. Människors hälsa och vår miljö måste väga tyngre än Ericssons och telekomindustrins vinster. Sjukdom och för tidig död är också en kostnad för samhället!

MONA NILSSON

STRÅLSKYDDSSTIFTELSEN