DELA

50 eller 90?

Skyltningen på landsväg 3 mellan Lemströms kanal och Söderby är förvirrande.

Plötsligt slängs en 50-skylt i ansiktet på trafikanten på en 90-sträcka samtidigt som mötande trafik har 90-skyltat.

Hänt ett flertal gånger sedan röjningsarbetet inleddes för den kommande gc-vägen.

Jag förstår att hastigheten bör sänkas när arbetet pågår, men har ingen förståelse för 50-skyltningen när inget arbete pågår och absolut ingen som helst förståelse för att samma vägsträcka har olika hastighetsbegränsning beroende på vilket håll man kör.

Är det enligt vägtrafiklagen?

Bötfälls man om man ändå håller 90 fast det är 50-skyltat i vetskapen om att inget vägarbete pågår utan att det är slarv av entreprenören?

Kort sagt: Hur är det tänkt?

ULF WEMAN

LEMLAND

SVAR PÅ INSÄNDARE:
Det påtalade är en olycklig miss av avverkningsentreprenören. Den kvarvarande 50-skylten skulle ha tagits ner då arbetet avslutades för dagen.

I samband med byggande av den nya gång- och cykelvägen mellan Lemström och Söderby pågår ett avverkningarbete.

Under tiden arbetet pågår är hastighetsbegränsningen 50 km/h på platsen, i båda riktningar, i enlighet med rådande skyltning.

Då arbetet avslutas för dagen ska skyltarna plockas ner. På sträckan finns därtill skyltar som anger att vägarbete pågår.

ELIN LINDFORS

TRAFIKINGENJÖR

BJÖRN EKBLOM

VÄGINGENJÖR