DELA

5.300 namn för fritt snus i EU

Sverige har länge verkat för att förbudet mot att sälja snus i EU ska upphävas.
Nu tar även socialminister Göran Hägglund ton i frågan och säger att ”det finns inte några argument för att motivera ett förbud”. I det har han helt rätt, det är ologiskt att förbjuda snus och samtidigt fortsatt tillåta försäljning av cigaretter. Att EU dessutom tillåter den nordafrikanska snuskopian Makla gör det hela än mer orimligt.

Snus är inte nyttigt. Det är en tobaksprodukt, inte morötter. Men till skillnad från rökningen är det inte direkt livsfarligt. Rökning dödar, det är en allmänt vedertagen sanning. Att minska rökningens skadeverkningar genom att tillåta mindre skadliga tobaksprodukter, så som snus, är inte bara ett svenskt intresse utan framför allt en ansvarsfull folkhälsopolitik. Fakta talar sitt tydliga språk. Lungcancerfrekvensen bland svenska män har sjunkit drastiskt de senaste 20 åren, detta e nligt forskare till stor del på grund av att svenska män har ersatt rökningen med snus

Jag har idag överlämnat över 5300 namnunderskrifter för snus, från medborgare i hela EU, till hälsokommissionär John Dalli. Det är nu upp till kommissionen att ta ställning till ifall EU ska ta sitt förnuft till fånga eller om man ska fortsätta med det vanvettiga förbudet.
Att fortsätta förbjuda snus på det här sättet vore ungefär som att förbjuda vin av folkhälsoskäl men samtidigt fortsätta att sälja vodka. Det finns helt enkelt inte någon logik i det, särskilt inte när snusningen för många kan vara en väg bort ifrån rökningen.
Christofer Fjellner,
Europaparlamentariker (M)