DELA

4H hör hemma på landet

4H-gården till Mariehamn – till Lilla Holmen av alla platser! Helt galet.

4H-verksamheten hör landsbygden till och 4H-gården har en alldeles utmärkt plats på Jomala gård. Att taket läcker ”som ett såll” är naturligtvis på tok, men det går att åtgärda – om den politiska viljan finns.

Tyvärr är det väl där problemet sitter, hos politikerna i regeringsblocket. Hittills har man från ägarhåll (landskapet) lyckats med att ta död på all eventuell verksamhet på före detta Ålands Naturbruksskolas/Jomala gårds område.

Som det ser ut utifrån kan man tänka sig att hela frågan om 4H-gårdens framtid har varit ”i säck förrän den kom i påse”, för att travestera ett gammalt ordspråk.

Nu lovar en grupp stadspolitiker som representerar partierna i regeringsblocket (moderater, liberaler och sossar) att göra allt för att Ålands 4H skall etablera sin verksamhet på Lilla Holmen i Mariehamn.

Och fantastiska möjligheter ser man framför sig. Jag tillåter mig tvivla. Som jag ser det innebär en eventuell flytt till Lilla Holmen en massa begränsningar och praktiska problem. Det klarar sig säkert 4H bättre utan.

Som vanligt i Mariehamn har man svårt att komma till skott när det gäller. Lilla Holmen är ett bra exempel – man kan tydligen inte i egen regi upprätthålla en för stadsborna trivsam och fritidsfrämjande verksamhet där.

4H hör hemma på landsbygden om den fortsättningsvis skall leva upp till målet att verka för hela Åland, för barn och ungas lärande, ansvar, gemenskap, lek och arbete. Ålands Landsbygdscentrum är en utmärkt plats för ändamålet, där finns alla möjligheter och utrymme för att utveckla och förbättra verksamheten. Om den politiska viljan finns.

Då handlar det förstås om pengar. Om jag förstått rätt är det Paf-medel, fördelade av landskapsregeringen, som bekostar 4H-verksamheten till största delen i dag. Landskapets fastighetsverk har ansvaret för byggnaden vars tak sägs läcka som ett såll, även efter att tätningsförsök gjorts.

Nog ser det ut som en tanke att låta hus efter hus förfalla på Jomala gård, det är ett enkelt sätt att ta död på all eventuell verksamhet där.

Så tänk om, lägg på ett nytt tak på 4H-gården för sjutton gubbar! Det är vad som behövs i första skedet.

4H-gården är uppskattad och populär där den ligger, miljön är perfekt och samarbetet med Ålands Veterantraktorklubb som också huserar på gården, har resulterat i nya av allmänheten uppskattade aktiviteter.

Maj-Len Lindholm