DELA

4-årigt hemvårdstöd i Saltvik

Det finns en grupp föräldrar (inklusive undertecknad) i Saltvik som har lämnat in en skrivelse till kommunen där man anhåller om att få hemvårdstödstiden utökad med ett år. Alltså från nuvarande 3 år till 4 år. Ärendet ligger under beredning i kommunen.

För de föräldrar som inte föredrar att placera de minsta barnen i dagismiljö skulle denna utökade möjlighet betyda mycket och i vissa fall vara direkt avgörande. Alla familjer är olika och har således olika behov. Kommunerna borde gynna de föräldrar som väljer att sköta barnomsorgen själva.
Jag tycker även att hemvårdstödet borde höjas så att detta kan bli ett hållbarare alternativ för fler familjer. Men med ett års längre hemvårdstöd skulle småbarnsföräldrarna i Saltvik få bättre möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap under småbarnsåren. Dessa familjer utnyttjar ofta även privata alternativ där barnen får leka med jämnåriga. Folkhälsans parkverksamhet, Röda korsets öppna lekskola, Församlingens musikaliska föräldrar och barngrupper är sådana strukturerade verksamheter som finns idag.

Genom att införa rätten till ett extra år för hemvårdstödet så skulle det givetvis inte bara löna sig för barnfamiljerna utan även för kommunerna eftersom snittkostnaderna för en daghemsplats i vissa fall nästan är dubbelt dyrare än kostnaderna för ett barn på hemvårdstöd. Och småbarnsavdelningarna kräver även större personaltäthet enligt lag, men det ena alternativet utesluter givetvis inte det andra. Vill man ha barnen i kommunens barnomsorg så ska det inte finnas hinder för det heller.
De flesta familjer väljer fortfarande att placera sina barn i kommunens dagis, och som det ser ut i dagsläget så svämmar i princip småbarnsavdelningarna snart över och många kommuner står inför det tuffa valet, bygga ut eller bygga nytt dagis. Skulle det inte vara klokare att först och främst låta de föräldrar som vill ta hand om barnomsorgen själva få göra det? Ett extra fjärde år kräver inte så stora förändringar av kommunen men innebär mer valfrihet för barnfamiljerna, minskat tryck på kommunens barnomsorg, samt ökar kommunens attraktionskraft och som tidigare nämnt även lägre kostnader för kommunen.
Marika Alm (M)
Fyrabarnsförälder
Ledamot i Kommunfullmäktige i Saltvik
Skol och bildningsnämnden