DELA

32 miljoner pax om året transporteras enligt tidtabell

I Finland och Sverige åker årligen 32 miljoner passagerare och 16 miljoner fordon med tidtabellbundna gula landsvägsfärjor.
Svenska Vägverkets Färjerederiet är världens 6:e största rederi. 63 gula färjor transporterar årligen 21 miljoner passagerare och 11 miljoner fordon.
Nästan varenda färja i vägverkets flotta går på turlista. Det vanliga är en tur varje halvtimme. Ibland körs turer var 20:e minut under rusningstid.

Vi tar Adelsöfärjan Tora som exempel. Hon betjänar 750 fast bosatta på ön Adelsö i Mälaren varav många pendlar till Stockholm på jobb. Tora kör varje halvtimme och i rusningstid slänger man in någon extratur.
Mellan kl 22 och 05 kör hon inte alls, utom på beställning och då kostar det att åka.
Vid ett besök på Adelsöfärjan tittade förarna medlidsamt på mig när jag berättade att åländska färjförare sitter och spanar efter trafikanter och så fort det kommer någon kör färjan. Så skulle man ju inte vilja ha det. Med ett sånt system vet man ju aldrig var färjan finns när man vill åka, tyckte de.

Destia heter företaget som  redar de gula landsvägsfärjorna i Finland.
41 färjelinjer transporterar årligen 5 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Alla Destias större färjor kör enligt tidtabell. Några färjor på rutter med obetydlig trafik kör dock vid behov.
Vartsalafärjan är en Destia-färja. Den färjan känner många ålänningar till eftersom man åker med den när man far skärgårdsvägen till moderlandet. Om vi jämför vår största linfärja, Töftöfärjan med Vartsalafärjan så finner vi att Vartsalafärjan är större och betjänar en talrikare befolkning.

Vartsalafärjan kör på tidtabell, en gång i halvtimmen. Det fungerar bra. Alla är nöjda. Men på Åland går det inte. Några invånare (jag tror inte de är i majoritet) på Simskäla och övriga Vårdö hojtar om att de får försämrad livskvalitet och att turisterna skräms bort om man inför turlistor på Töftö- och Simskälafärjorna.
Simskälaborna som oroar sig för mindre spontanbesök om färjan kör på tidtabell har fel, tror jag. Halvtimmes tidtabell skulle öka spontanbesöken på Simskäla. Nu är turisterna villrådiga och vet inte riktigt hur färjan kör. Med en tidtabell uppsatt vid färjfästet skulle allt bli mycket klarare och folk skulle oftare ta en spontantimme eller två på Simskäla.

Hur kan 104 gula färjor i Sverige och Finland som årligen fraktar 16 miljoner fordon och 32 miljoner passagerare köra på tidtabell när det inte går på Åland?
En beräkning visar att trafik enligt halvtimmes tidtabell ger över 40 procent lägre bränsleförbrukning än nonstop trafik.

Ole Lundberg