DELA

24 procent är en minoritet

Stephan Toivonen , du lär ju vara ekonom, då borde du ju kunna så mycket matematik att du vet att 24 procent inte är en majoritet.

Så det er gallup visade var ju att det fanns en majoritet som ville fortsätta som vi gjort förr. 76 procent av de som svarade vill inte ”hjälpa på plats”. Vilket man ju kan förstå när man läser Unicefs rapport som visar att 2017 var det värsta året under hela kriget för syriska barn. Dödssiffrorna för barn steg med 50 procent till nästan ett tusental och antalet barnsoldater tredubblades. Vi talar om en hel generation av barn som kommer att ha stora trauman länge av sin uppväxt.

Vilken förälder skulle vilja fara hem bara för att en utrikesminister säger att ”nu är det säkert”. Kriget har inte tagit slut ännu.

Vad gäller antalet 27 kvotflyktingar så kan jag förklara det så här.

Till Mariehamn kommer det 15 kvotflyktingar. Alltså helt i enlighet med det som ett fullmäktige beslutat. Det kommer även 12 flyktingar som bosätter sig i Lemland, Finström och Jomala. I enlighet med de beslut som de kommunerna beslutat.

Så, socialnämnden borde inte behöva förklara något. Allt är enligt fullmäktiges vilja.

Kanske du skulle vara med på fullmäktigemötena lite oftare så behöver du inte förlita dig på ”uppgifter på sociala media”. De är sällan helt trovärdiga.

Och för att säga det en gång till. Att hjälpa på plats är inte något som ”har stort stöd bland medborgarna”. Det är bara att läsa din egen gallup.

IGGE HOLMBERG