Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


20/50/100/1000 = hållbarhet

Hållbarhet bör vara centrala utgångspunkten i alla beslut och investeringar som görs.

Vid bedömning av Hållbarhet bör primärt beaktas miljö aspekterna, sedan sociala aspekterna, och först därefter ekonomiska aspekterna.

För att besluten skall vara hållbara även på längre tidsperspektiv, så skall ovannämnda hållbarhets bedömningarna göras i den mån som möjligt i 20 års perspektiv, i 50 års perspektiv, i 100 års perspektiv och i 1 000 års perspektiv. Enbart då har vi möjlighet att se beslutens och investeringars faktiska kostnad och nytta.

För att trygga framtiden för våra barn och barnbarn.

GARD LARPES

Jurist och lagtingskandidat för Hållbar initiativ