DELA

2013 avgörande för ÅHS ekonomi

I en insändare från den femte december diskuterar Ålands framtid bland annat Ålands hälso- och sjukvårdmyndighets ekonomi. I insändaren påstås att budgetramen för år 2012 överskrids med fyra miljoner euro.
Det är viktigt att vi i diskussionen om ÅHS använder samma beskrivning av det ekonomiska läget vid ÅHS. Enligt de färskaste prognoserna för år 2012 är budgetunderskottet netto ca 2,7 miljoner. Underskottet uppkommer pga av att intäkterna felbedömts. Särskilt kommunernas ersättningar för vården vid före detta Gullåsen.
Kostnaderna för personal och konsumtion ökar vardera med 0,7 miljoner euro över ramen. Kostnaderna för vård utanför Åland väntas öka med 1 miljon över budget.

Styrelsen för ÅHS kommer måndag den 10 december att granska alla klinikers och verksamhetsenheters ekonomi. Det kommande året blir avgörande för ÅHS verksamheter och ekonomi. Ett viktigt förändringsarbete måste genomföras. Ett arbete som alla berörda kommer att involveras i. Ålands framtid har representation i styrelsen för ÅHS.
Ordinarie medlem är Hanna Segerström och hennes ersättare är Clas-Folke Hansen. Båda två har visat stort engagemang och ansvar i styrelsearbetet och jag hoppas Ålands framtids lagtingsgrupp framöver konsulterar dem i frågor som rör ÅHS.
Barbro Sundback
Ordförande för styrelsen för ÅHS