DELA

2 000 sidor utredning är inte tillräckligt?

Bäste Jan Grönstrand, du hävdar att arbetet med utvecklandet av skärgårdstrafiken inte är genomtänkt. Hur tänker du nu?

Det väl genomarbetade materialet av flera tjänstemän och konsulter kommer fram till ett resultat som du inte accepterar, då vill du skjuta på utvecklingen ytterligare och utreda ännu mera. Hantera andras pengar skall inte ske lättvindigt, utan med omtanke. Samt i detta fall med ett ekonomiskt positivt utfall. Skärgårdsflottan är föråldrad och speciellt södra skärgården är extra hårt utsatt. Behovet är större än bara södra skärgården och med förverkligandet av kortrutt startas förnyelsen med nyanskaffning och omplacering av befintliga färjor. Dina sifferövningar, både när det gäller tid och kapital, är som så många andras som vill fördröja och förhindra en utveckling av skärgården bara nonsens. Den föråldrade flottan behöver förnyas, PUNKT.

Just förkortade färjpass genom nya etableringar av rutter ökar flexibiliteten för framtiden. Eldrift kan tidigare tas i bruk när avstånden blir kortare och sen har vi frågan om autonoma/förarlösa färjor i framtiden. Vid ett seminarium i Nordiska Rådet, ”Klok klimapolitikk på transportområdet!”, förra veckan redogjorde jag för de satsningar som vi planerar på Åland för bl a miljöns skull. Jag lyfte fram just förändringskonsekvenser genom kortrutt. Granne till mig satt en riksdagsledamot från Miljöpartiet, hennes kommentar var att mitt inlägg var det bästa för det var tydligt konkret.

Arbetet med att utveckla skärgården går vidare, för hela Ålands bästa.

Mikael Staffas

Liberal lagtingsledamot