DELA

2.300 fler erbjuds allmän tandvård

Socialdemokraterna har uppnått resultat när det gäller tandvårdsreformen. Nya Ålands ledarskribent Nina Fellman hävdar det motsatta i ledaren den 10 december.
Fakta är att regeringen utvidgat den allmänna tandvården så att 2.300 fler ålänningar fått tillgång till den jämfört med före valet. Största grupperna är skärgårdsbor (ca. 1500 personer) som får möjlighet att besöka den ambulerande tandvården när den kommer på plats, samt 26-27-åringar (520 personer). Därutöver har vi prioriterat garantipensionärer och alla äldre boende på institution.

Den grupp som prioriteras under 2014 är äldre på serviceboenden. På sikt vill vi utöka rätten till offentligt tandvård även för 28-29-åringar och till fler grupper som av sociala och medicinska skäl borde få tillgång till allmän tandvård.
Vi har vid ett flertal tillfällen poängterat att en tandvårdsreform måste ske successivt. Socialdemokraterna driver frågan framåt och vår målsättning är fortfarande en generell rättighet till allmän tandvård. Jag har redan framfört att man med ett system med servicesedlar, som skulle användas som betalning hos privata tandläkare, kunde utöka möjligheterna utan att behöva bygga ut de offentliga tandvårdsklinikerna. En utredning kring kostnaderna för ett sådant system ska tas fram.
Carina Aaltonen (S)
Social- och miljöminister