DELA

16 kommuner kvar!

Jag tror man kan göra inbesparingar i kommunal verksamhet, bibehålla närhet och service trots att antalet kommuner inte ändras. Kommunernas nyckel till framgång är samarbete.

Man måste våga tänka i nya banor och samarbeta om tjänster där tjänsteproduktionsplatsen inte har så stor betydelse till exempel löneräkning och ekonomi för att nämna några.

Sociala sektorn plus skola står för 75-80 procent av den kommunala ekonomin. Ska man göra inbesparingar på kommunsammanslagningar så är det på barnomsorg,skola eller äldreomsorgen som det ska göras.

Frågan var ställd , vill vi ha ett mindre antal kommuner men den kunde lika bra varit : vill vi ha längre till vår basservice.

Alla inbesparingar och försämringar man vill göra kan man göra vare sig man är sexton eller tre kommuner på Åland. Att överlämna beslutanderätten från den egna kommunen innebär automatiskt att på sikt förskjuts servicen längre och längre från de mindre befolkade områdena. Finlands kommunreform avskräcker.

Rune Söderlund (c)