DELA

16 kommuner för likvärdig och tillgänglig service

Jag anser att Åland ska ha 16 kommuner för att ha en möjlighet att kunna garantera likvärdig och tillgänglig service för alla invånare. De flesta anhängare av kommunsammanslagningar menar motsatsen. För det första så behöver man ju inte vara någon raketforskare för att förstå att en centralisering innebär att periferin förlorar.

För skärgårdens del innebär det förstås att service helt och hållet försvinner från de olika platserna i skärgården. Jag hävdar med bestämdhet att service som inte är tillgänglig inte kan kallas likvärdig och då är ju frågan vad som blir bättre med sammanslagningar? Däremot finns det idag många exempel på fungerande kommunala samarbeten och det finns ännu mycket som kunde utvecklas vad gäller det.

Problemet i kommundebatten är att det mesta verkar handla om tyckande och väldigt lite om fakta och kunskap. Därför är det bra att det görs utredningar som kan ligga som grund när man debatterar den här frågan.

Personligen är jag helt övertygad om att utredningarna kommer visa på vilken styrka 16 kommuner är för det åländska samhället och istället hitta bra samarbetsformer. Det åländska samhället är litet och unikt med kvalitativ närservice och närdemokrati – och det ska det få fortsätta vara.

Kent Eriksson (Lib)