DELA

1 556 150 euro i skatte- medel till Visit Åland

”Det får inte vara resan till Åland som är målet längre för Åland”. Visit Ålands vd Lotta Berner-Jansson och ordförande Terese Flöjt för fram att jag har några sakfel i min insändare. Jag korrigerar det som kan misstolkas. Det är nog även viktigt att poängtera att min debattserie om turismen och VÅ inte handlar om någon personlig vendetta eller agg mot VÅ, styrelsen eller dess personal. Däremot kan man fundera kring hur marknadsföringspengarna från LR hanteras, hur VÅ använder dem samt vem som får tillgång till dem.

Den här turismdebatten handlar om att vi måste få till en förändring där hela näringslivet, rederierna och turismbranschen jobbar mot ett och samma mål, destinationen Åland. Som det är idag och har varit alla år åker turismbranschen åt olika håll i farlederna utanför Åland. Folk åker ”bussen till Åland” och ”kryssar till Åland” men de besöker eller sätter aldrig sin fot på Åland.

1,2 miljoner säger VÅ att de fått av landskapsregeringen 2016. Uppgifter från LR säger att VÅ har beviljats följande: 1 000 000 euro (marknadsföringsstöd), 456 000 euro (evenemangskalender, varumärket Åland, del 2 i tillgänglighetsguide, Åland convention bureau och stärkt marknadsföring av maritima skärgården).

Marknadsföringsstödet (1 miljon) är skrivet på två år (1.1.2016–1.1.2018) och innehållet har sett likadant ut i alla år. Perioden – var det ettårsavtal. LR är alltså nu på väg att satsa en miljon år 2017. Enligt avtalet skall VÅ uppvisa en slutredovisning med verksamhetsberättelse och bokslut över hur medlen har använts samt hur företagen inom turistbranschen deltagit i finansieringen av utvecklings- och marknadsföringinsatserna. Detta inom april månad 2017 för medlen 2016. VÅ har beviljats 1 481 000 euro av LR. I avtalet står det att VÅ:s ekonomiska styrsystem och rapportering bör fungera på ett sådant sätt att budgetering och användning av landskapets medel kan följas upp. Hur följer egentligen landskapsrevisorerna upp hur VÅ hanterar så stora skattemedel?

VÅ vill påvisa att det finns krav från LR. LR har mycket bra resultatavtal, uppföljning och rapporteringskrav i bidragen om totalt 456 000 euro. Men ”miljonavtalet” är förvånande mager. Var är resultatkraven i det avtalet? Åland behöver ökade inresandesiffror och övernattningar. När närregionerna ökar, tappar Åland.

Turismbranschen har en enorm tillväxtpotential, det finns ingen industri på Åland som har densamma. Det finns mycket på Åland som idag sköts kanonbra, flera företagare och entreprenörer och idrottsföreningar gör ett enormt jobb och ser till att turismen lever året om. Vad hände med rapporten 2012 gällande Ålands Näringsliv och VÅ som aldrig medlemmarna fick se?

Att det finns ekonomiska förutsättningar bör det inte råda tvivel om. Under 2016 har VÅ även beviljats 100 150 euro av Mariehamns Stad. Den totala summan skattemedel som beviljats från LR och Mariehamn uppgår alltså till hela 1 556 150 euro. Det vi vet nu är att Visit Åland har blivit rånade i flera år.

Det måste vara LR:s roll att se till att marknadsföringspengarna går till rätt saker, nu måste vi samla alla och tillsammans jobba för destinationen Åland. Jag hoppas att medlemmarna i VÅ kan vara med i det arbetet. För det får inte vara resan till Åland som är målet längre. Vi behöver ett levande och framgångsrikt turist-Åland, då lever hela Åland, även de som transporterar turisterna till och från Åland.

Anders Holmberg

Företagare och politiker