DELA

15 miljoner euro för ingenting är skandal

I en radiointervju förra veckan säger lantrådet Veronica Thörnroos (C) att hon inte är involverad i frågan om de uppsagda avtalen om elhybridfärjan, vilket nu resulterat i en stämning i tingsrätten där konsortiet Ansgar Ab och Finnferries kräver landskapet på 10,5 miljoner euro i skadestånd för avtalsbrott.

Hon säger att skattebetalarna ska känna sig lugna och att detta är en sedvanlig procedur, eftersom det är mer regel än undantag att infrastrukturprojekt hamnar i domstol. Tyvärr är det ingen normal process vi nu ser. Tvärtom. Det är en skandal.

Ålands landskapsregering är en myndighet. När landskapet ingår avtal med tredje part är de bindande oavsett vilken politisk regim som har makten. Alla som ingår avtal med Landskapet ska kunna lita på att avtalet håller. Att riva avtal för att man byter lantråd kan inte vara modellen i ett rättssamhälle.

I det här fallet har dessutom regeringen Thörnroos agerat helt på eget bevåg. Lagtinget har inte godkänt en hävning av avtalet på elhybridfärjan. I ett betänkande från finans- och näringsutskottet över budget 2020 berörs frågan kort där man uppmanar landskapsregeringen att omförhandla avtalet i första hand, därefter eventuellt riva upp. Den 21.1 hävdes avtalet. Ett avtalsbrott som följdriktigt ledde till en stämningsansökan med ett hisnande skadeståndsbelopp.

Lagtinget har inte sagt ja till att betala en sådan summa och ålänningarna vill knappast att deras skattemedel ska gå till ingenting.

Så frågan är om man verkligen försökt förhandla sig fram, har några bud legat på bordet? Enligt lantrådet ska inte lagtinget informeras i frågan, inte heller lagtingets finansutskott ska få information.

Det tragiska är att oavsett detta, så behöver landskapets skärgårdsflotta nya fartyg. Vätgastekniken är mycket intressant, men tekniken är ännu oprövad och fortsatt teknikutveckling behövs. Inom flygsektorn tror man inte att man kan ta i bruk vätgas som kommersiellt drivmedel före 2035. Att driva färjor med fossila bränslen inget alternativ, det är för omodernt.

Är inte risken stor att landskapsregeringen inom en mycket snar framtid kommer fram till att det är just en elhybridfärja man behöver införskaffa? Mycket lik den som just nu byggs på varvet i Polen och som var ämnad för den åländska skärgårdstrafiken.

Infrastrukturminister Veronica Thörnroos ledde kortruttsutredningarna under 6 år som minister. Sedan hamnade Centern i opposition och projektet övergavs. Man började i stället tala om en tunnel. Då hade utredningarna redan kostat samhället 5 miljoner euro. Snart är alltså prislappen 15 miljoner – för ingenting? Tyvärr kan summan öka när också byggföretaget lämnar in sina skadeståndsanspråk.

Nej, det här är ingen sedvanlig process. Det är ett vanvettigt slöseri med landskapets pengar. Ett ansvarsfullt ledarskap ska kunna respektera ingångna avtal som vilar på demokratiska beslut. Som Thörnroos själv i ett brev till Justitiekanslern i juni skrev hade den tidigare regeringen både den politiska och ekonomiska fullmakt som krävdes och upphandlingarna hade genomförts juridiskt korrekt.

Argumentet att projektet inte längre hade ”politisk förankring” är ett dåligt försvar. Ingen seriös regering gör ett uppenbart avtalsbrott utan att analysera riskerna och bedömer vilka konsekvenser det kan få. Ansvaret för skadestånden faller helt och hållet på regeringen Thörnroos.

CAMILLA GUNELL
NINA FELLMAN
JESSY ECKERMAN

DEN SOCIALDEMOKRATISKA LAGTINGSGRUPPEN