DELA

10 åtgärder på 10 år

Torka, bränder, höjda havsnivåer, konflikter, massutrotning av arter och orkaner. Med de fortsatta utsläppen står vi nu på tröskeln för klimatkaos. Slutsatserna av FN:s klimatpanel IPCC:s färska rapport är ovanligt alarmerade. Det är inom de 10 kommande åren vår framtid kommer att avgöras.

Vi vet att västvärlden orsakar merparten av utsläppen. Sett per capita är Åland inte alls i bästa klass.

Gemene ålänning släpper nämligen ut 8,6 ton koldioxidekvivalenter årligen. Experter menar att vi snabbt behöver minska vår belastning till högst 2,0 ton per person och år för att ha en möjlighet att förhindra klimatförändringens värsta effekter.

Tittar vi 10 år tillbaka i tiden på de strategier som togs fram av Landskapsregeringen 2007 och 2008 kan vi konstatera att nästan inga av målen som då sattes för de kommande 10 åren uppnåddes.

Vi menar att Åland måste växla upp klimatarbetet. I vårt hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel” listas flera konkreta åtgärder för hur Åland kan bli klimatsmartare. Vi menar att Landskapsregeringen har ett särskilt ansvar att visa vägen.

Här är därför 10 åtgärder som Landskapsregeringen kan göra inom de 10 kommande åren:

1. Stöd utbyggnaden av åländsk vindkraft!

2. Bygg solpaneler på landskapets fastigheter!

3. Fasa ut alla oljepannor i landskapets fastigheter!

4. Bygg ett biogasverk!

5. Ge stöd till klimatneutrala fordonspooler!

6. Gör Åland till ett testområde för delningsekonomi!

7. Modernisera kollektivtrafiken!

8. Byt ut de mest utsläppsintensiva skärgårdsfärjorna!

9. Bygg ut fjärrvärmenätet!

10. Investera enbart i klimatsmarta bolag!

Vi har bara 10 år på oss att halvera utsläppen. Det är nu det gäller Åland!

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!

ÅLANDS NATUR & MILJÖ