DELA

10 år med avtals- och förhandlingsrätt

Tehys fackavdelning på Åland r.f. är en förening som har som uppgift att förbättra arbetsförhållandena för personer med en yrkesexamen inom social- och hälsovårdsarbetet och att befrämja det allmänna hälso- och sjukvårdsarbetet.

Våren 2003 bestämde sig Tehys fackavdelning på Åland r.f. för att det var dags för föreningen att få egen avtals- och förhandlingsrätt med Landskapet Åland. Landskapsregeringen sade nej till Tehys begäran, men efter en strejk 2 juni-17 september 2013, fick ändå Tehy avtals- och förhandlingsrätt. Nu, tio år senare, har Tehy varit part i många tjänstekollektivavtal med landskapsregeringen. Tehy har även blivit medlem i landskapets tjänstedelegation, samarbetskommittén på ÅHS och andra organ där arbetsgivare och tjänstemannaorganisationer samverkar.

Genom tehyiternas kraftfulla agerande för tio år sedan, uppnådde vi det som vi ville uppnå – bättre möjlighet att påverka och att dela med oss av kunskaperna som våra medlemmar har inom sina yrkesområden.
I framtiden hoppas Tehy på ett så konstruktivt samarbete som möjligt med andra fackföreningar och med arbetsgivarna.
Den 13 september 2013 kl 19 firar Tehy med en fest på Alandica. Vi vill att så många tehyiter som möjligt anmäler sig till festen senast den 1 september.
Sara Karlman
Organisationssekreterare