DELA

1 politiskt löfte + 1 handslag = 0

Att det statliga stödet för vindkraften på Åland nu uteblir är en stor besvikelse.

Näringsminister Gunell säger sig vara ursinnig och frustrerad över att ett löfte och handslag av politikerna inte är värt någonting. Hennes förtroende för politikerna är rubbat. Finansminister Perämaa är också han frustrerad över att flera års arbete nu gått till spillo och att projektet begravs.

Jag vet precis hur det känns.

Efter att ha läst nyhetsartiklarna slås jag av likheten med ett annat politiskt misslyckande på närmare håll, nämligen kortruttsprojektet Åva–Jurmo.

Vill med denna insändare påminna om det enorma svek som politikerna i Landskapsregeringen utsatte Brändö kommun och Jurmo by för, då de år 2014 plötsligt beslöt att begrava det färdigt planerade vägprojektet Jurmo-Åva.

Också då gick flera års arbete till spillo, ett löfte från politikerna var inte värt någonting då heller. Det var politik när den är som sämst och av förekommen anledning är förtroendet för politikerna i Landskapsregeringen därefter djupt rubbat.

Många kommuninvånare blev svikna, besvikna, frustrerade och ursinniga – precis som Landskapsregeringens ministrar är nu.

En (be)sviken Brändöbo