DELA
Foto: Tinca Björke

Ida Hjerppe och Kim Björke

Ida Hjerppe och Kim Björke som bor i Tau i Norge vigdes lördagen den 13 augusti på Stallhagen i Finström. Vigseln förrättades av Peter Rikberg. Kim Björke är bördig från Mariehamn. Det gemensamma efternamnet blir Björke.