DELA
Foto: Johan Orre

Videokameran bidrog till ökad jämställdhet

Personalen på Waldorfskolan har förbättrat sitt genusarbete, bland annat genom att bli filmade på jobbet. Projektledare Ida Eriksson har sedan tillsammans med personalen gått igenom materialet för att synliggöra strukturer och ta fram metoder för ett bättre genustänk.
Vid årsskiftet avslutas det tvååriga projektet KID – lika möjligheter för flickor och pojkar på dagis, ett projekt som har arbetat med jämställdhetsfrågor i dagismiljö i Ryssland, Litauen och på Åland. Ida Eriksson, som studerar genusvetenskap i Åbo, har jobbat som handledare för det åländska Waldorfdagiset Regnbågen och i går föreläste hon om projektet.

Syftet har varit att främja ett genusmedvetet förhållningssätt bland daghemmens personal och föräldrar men också att minska könsstereotypisering i bemötandet av barnen.

Ida Eriksson har under tre terminer arbetat både med personal och föräldrar för att synliggöra strukturer och förbättra genusarbetet.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!