DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>STÅR FÖR MOTSTÅND Torbjörn Åkermark har forskat om kopparkorrosion och anser att SKB för hela svenska folket bakom ljuset. När han inte irriterar strålskyddsmyndigheter bygger han gärna stenmurar, som den här i trädgården i Östernäs.

Torbjörn står mitt emellan två miljöbomber

– Vi kan bli sittande mitt emellan två slutförvar av läckande radioaktivt på båda sidor om Åland. De ska vara täta i 100 000 år, men de är tickande miljöbomber.

Pratstunderna brukar handla om födelsedagsbarnets liv.

Motståndet mot slarvigt kärnavfall är en stor del Torbjörn Åkermarks liv. Så det är det vi uppehåller oss kring, där vid familjens köksbord i den stora familjens högst levande hus i Östernäs.

Läs hela Pratstunden inför 50-årsdsdagen i papperstidningen!