DELA

Sjöfarten en framtidsnäring&rdquo

HANS AHLSTRÖM 50 år
Namn: Hans Roland Ahlström.
Född: den 15 februari 1957 i Åbo.
Bor: i Helsingfors och Mariehamn.
Yrke: vicehäradshövding, vd för Ålands redarförening.
Familj: hustrun Kristina, döttrarna Ilona 9 år och Inkeri 5 år.
Födelsedagen: firas tillsammans med familjen på resa till varmare regioner.
Att den åländska sjöfarten har en framtid är han definitivt övertygad om, Ålands redarförenings vd Hans Ahlström.
– Att arbeta till sjöss är perfekt för åländska ungdomar, säger han. Jag hoppas på ett ökat intresse för utbildning inom sjöfartsyrken.
Han vet vad han talar om, han är väl insatt och engagerad i sitt arbete, han kan det mesta om åländsk, finländsk och internationell sjöfart och trivs bra med sitt jobb som sakförare för rederinäringen.
Har du själv varit sjöman någon gång?
– Nej, jag dög bara till jurist, säger han och skrattar glatt. Men min morfar var lots på Loom och jag har sjöfolk i släkten, dessutom är jag född och uppvuxen i hamnstaden Åbo.
Hasse Ahlström valde Helsingfors som studieort efter studentexamen.
– Juristutbildningen vid Helsingfors universitet var svenskspråkig, förklarar han.
Under studietiden arbetade han mycket för att finansiera studierna och vikarierade på olika platser i Svenskfinland. 1984 avlade han jur kandexamen, därefter auskulterade han vid Pargas domsaga och blev vicehäradshövding 1986.
– Sedan tänkte jag bli advokat, men så dök jobbet som jurist vid Ålands redarförening upp och jag började här 1987, berättar han. År 1989 blev jag redarföreningens vd.

Spännande arbete
Och Hans Ahlström hade hittat rätt med en gång, han stannade och trivdes med sina omväxlande arbetsuppgifter.
– Jo, jag trivs bra med jobbet, sjöfarten är ett spännande område. Varje dag möter jag nya uppgifter och nya frågeställningar, det är ett mycket brett arbetsfält.
Det handlar till exempel om arbetsgivarorganisationernas förhandlingar om kollektivavtal och näringspolitiskt intressebevakning – lobbying med andra ord.
Hans Ahlström blev Ålands redarförenings jurist under en pågående turbulent tid inom åländsk sjöfart och har varit med om både ner- och uppgångar i branschen.
– Det har hänt mycket under arbetets gång, det har varit lärorikt men ändå känner jag mig inte fullärd, säger han. Kanske det är det som känns så attraherande med jobbet, det dyker upp nya spännande uppgifter gång på gång.

Företrädare
Som de åländska redarnas främste representant ska han finnas med överallt där något händer som berör branschen, det blir mycket resande.
– Redarföreningen finns företrädd i cirka 50 olika organ i riket, på Åland, på nordisk och internationell nivå, berättar han. Det är väldigt givande att representera rederinäringen som är en samhällsnyttig och dynamisk näring.
Historien bakom, den åländska sjöfartens egen historia, har mer och mer börjat intressera honom.
– Sjöfarten har spelat en stor roll för kulturen, den har gett nya idéer, nya verktyg, menar han.
Han ser mycket gemensamt mellan öbor på Åland och i Åboland, inte bara skärgård och sjöfart.
– Mänskorna är naturligt företagsamma, de har en öppen inställning till sin omvärld och har gärna hållit sig på framkanten, säger han som själv har rötter och sommarställe i Korpo.

Viktigt utspel
Vad är som mest aktuellt just nu i ditt arbete?

– Det är flera frågor, tillsammans med övriga rederiföreningar och sjöfartsorganisationer har vi inför riksdagsvalet arbetat fram ett gemensamt ställningstagande som gäller sjöfarten, berättar Hans Ahlström. Det är ett mycket viktigt utspel och vi efterlyser tre saker.
Först efterlyser man en revidering av rederiernas beskattning.
– Det behövs en genomgripande modernisering av handelsflottan, vår handelsflotta har en snittålder på tjugo år medan den i Europa är tolv år, förklarar han. EU-rederierna opererar 40 procent av hela världens handelsflotta och är ett starkt sjöfartsblock.
För att Finland ska hänga med i Europas sjöfartsutveckling är beskattningsfrågan mycket viktig, speciellt med tanke på Östersjön där sjötransporterna också växer.
Det andra som efterlyses i det gemensamman ställningstagandet är att det nuvarande nettolönssystemet för passagerarfartygen fortsätter efter år 2009.
Som tredje punkt vill man att sjöfartens ställning i den offentliga förvaltningen förstärks.
– Vi menar att sjöfartsverket inte ska fusioneras med andra statliga verk, i stället borde dess ställning förstärkas, säger Ahlström.
Nu har han varit med och informerat alla regeringspartier och riksdagskandidater om detta.

Växande
Han talar livfullt om sjöfartens konjunktureffekter internationellt.
– Sjöfarten är en växande industri som årligen vuxit med två procent de senaste tio åren!
Genom sin position i rederibranschen har han också många intressanta förtroendeuppdrag. Hasse Ahlström sitter bland annat i direktionen för sjöfartsverket, i styrelsen för sjömanspensionskassan och i styrelsen för Finlands sjömanskyrka.
Hans Ahlström är en resande man, inte bara i jobbet. Han är också en regelbunden pendlare till Helsingfors där han har familjen och eget arbetsrum på Ålandskontoret.
Vad gör du på din fritid då?
– Jag är barnskötare, skrattar han. Jag är mycket tillsammans med mina barn.
Så gillar har skärgårdsliv och trivs på stugan i Korpo förstås. Läser gör han gärna, skönlitteratur är aldrig fel och senast lästa bok var av Kjell Westö. Han tycker också om att röra på sig och tar därför till vara alla naturliga tillfällen till motion.
– Jag går och cyklar så mycket jag kan!

MAJ-LEN LINDHOLM

maj-len.lindholm@nyan.ax