DELA

Sari har alltid dragit västerut

Namn: Sari Auli Elisabet Törnroos, född Hannula.
Född: Den 16 juni 1960 i Esbo.
Bor: I Eckerö Storby.
Yrke: Utbildad sjökapten, arbetar som Superintendent Marine Standars på ASP Ship Manegement Scandinavia i Mariehamn.
Familj: Maken Peter och tvillingarna Eva-Maria och Henrik, 15 år.
Födelsedagen: Firas senare med inbjudna gäster.
En kompetent och glad kompiskvinna. Med en stor längtan till sjöss och äventyren till havs.
Så vill vi beskriva Sari Törnroos. Vi träffas i Sjökvarteret, går halva vägen var, hon från sitt kontor ovanför restaurang Dinos, undertecknad från Nyans tidningshus. Hon dricker te och berättar om sitt liv.
– Jag har hela tiden dragit västerut, konstaterar hon. Jag är född i Esbo och har sedan flyttat till Sveaborg, Åbo, Masku, Houtskär, Mariehamn, Godby och Eckerö. Där tog det stopp.

Ville styra båt
De många flytten under barndomen har sin förklaring i att pappan var överstelöjtnant och blev placerad på olika orter. Sari var enda barnet och tillbringade knappt fyra år på Sveaborg och såg fartygen svepa förbi helt nära.
– Jag lär ha varit bara två år när jag sa att jag ville SJÄLV styra en stor båt en dag.
Och så blev det.
Sari blev student i Åbo 1979, sökte sig till juridiska studier bara för att lugna pappa, men det blev i stället Sjömansskolan som hon gick till. Hon var jungman och lättmatros på en av Nestes jättetankers som gick på Persiska viken och Japan och studerade sedan vidare i Åbo, först till styrman och senare till sjökapten. Hon var färdigt utbildad 1988.

Kär ombord
På Rederi Ab Sallys m/t Finny blev hon styrman och efter det prövade hon på att vara skeppare på Mergus, en förbindelsebåt mellan Houtskär och Korpo.
– Vi var tre ombord, två gamla sjöbjörnar och jag. Vi hade riktigt roligt.
Sari har tjänstgjort på en hel del av Lundqvistrederiets torrlastare på Östersjön som Gunilla och Camilla och senare tankern Peggy på Nordsjön, senare blev det arbete på ATC:s fartyg, Alandia Breeze, Alandia Wave och Alandia Pearl.
Bonny var hennes första fartyg som överstyrman och där fanns en pumpman som hon blev god vän med. Han hette Peter.
– Vi förstod inte själva först, men andra såg vad som hände.
Just det. Den kvinnliga chefen blev kär i en underställd. Och vice versa.

Säkerhetsansvarig
1994 stod bröllopet och snart var Sari gravid och blev hemma ett par år när barnen var små.
– Sjöliv och familjeliv är en svår ekvation. Ofta blir det inte så mycket till familjeliv.
Numera arbetar alltså Sari på kontor, i Mariehamn. Hon är säkerhetsansvarig på ASP:s Ship Managements kontor, där det finns sju anställda som servar fem fartyg med teknik, bemanning och säkerhetsfrågor.
– Det är lite svårt att konkret säga vad jag gör. Jag ansvarar för säkerheten vad gäller övningar, utrustning och ny personal och ser till att alla bestämmelser följs. Våra fartyg finns långt ut i världen och ofta reser jag och hälsar på dem. Om jag bara skulle sitta på kontoret skulle jag bli galen.

Första kvinnan
Maken Peter arbetar numera på Eckerö Lines Nordlandia.
– Vi lät ekonomin avgöra vem som skulle vara i land. Med min utbildning och bättre lön, var detta den bästa lösningen.
Fritidssysslor i mängd hinns med på landbacken. Sari spelar piano och gitarr, hon sjunger i Eckerö damkör och är med i Eckerö Röda kors. Hon är en aktiv sjöscout i Mariehamnskåren Spejarna och hon har varit aktiv i Hem och skola. Sari var den allra första kvinnan i Ålands skeppsbefälhavareförening.

Tåla mycket
Hur har det varit att komma in i denna mansdominerade värld?
– Det har gott jättebra, jag har blivit fint emottagen, tycker jag. Men okey, man måste tåla ganska mycket.
Det heter ju att kvinnor måste vara dubbelt så duktiga för att bli accepterade på svåra jobb.
– Det viktiga är att du visar att du faktiskt försöker, att spela hjälplös kvinna funkar inte, den stigen är alltför kort. Men jag tror också kvinnor är försiktigare på jobbet och vågar fråga mer.
Vad säger du till unga tjejer som vill till sjöss?
– Var dig själv! Det funkar inte att försöka hålla en konstlad mask. Och åk ut bara! Men minns att det finns inget glamoröst med jobbet ombord. Det är hårt arbete. Men trevligt.
Vad är det som tjusar dig med sjön?
– Jag gillar havet som element – det är underbart att vara ensam på bryggan på en fyra till åttavakt en morgon och få se solen stiga upp ur havet.

Kiki Alberius-Forsman

kiki@nyan.ax