DELA

Kalle har pendlat mellan Åland och U-land

Karl-Johan Fogelström fyller 70 år
Namn: Karl-Johan ”Kalle” Fogelström.
Född: 16 augusti 1940.
Bor: I Mariehamn.
Yrke: Aktiv pensionär.
Familj: Hustrun Anne-Louise, barnen Mikael, Jonas och Johanna samt sju barnbarn.
Födelsedagen: Firas inom familjen.
Karl-Johan ”Kalle” Fogelström är en sann världsmedborgare. Trots att han är född – och i dag bor – på Åland har han arbetat och bott utomlands större delen av sitt liv. Under tio år bodde han i Östafrika, i Kenya och Tanzania, och jobbade med utbildning inom lokala bondeorganisationer.
– Vi införde bland annat ett banksystem för böndernas inkomster, ett system som än idag fungerar. Vi utbildade även bokförare och visade hur bönderna skulle marknadsföra sina produkter och få bättre avkastning.
Utbildning, att ge hjälp till självhjälp, är nyckeln i allt biståndsarbete, förklarar Karl-Johan.
– Grundtanken är att du ska göra dig själv överflödig, så att de lokala aktörerna kan fortsätta utvecklingen på egen hand. Att bara pumpa in pengar utan att det sker någon kunskapsöverföring är ganska meningslöst. Resurstillförseln ska fungera som en katalysator och få igång processen – inte utgöra processen.
Arbetet organiserades av danska biståndsorganisationen Danida. Norden var vid det här laget internationellt känt för sina starka bondeorganisationer och kontaktades i mitten av sextiotalet av regeringarna i bland annat Kenya och Tanzania som behövde hjälp med att utveckla sina egna organisationer.


Tidigt intresse
När Karl-Johan åkte till Östafrika var det i egenskap av utbildad ekonom från Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Efter sin examen hade han jobbat inom den finländska bondekooperationen.
Intresset för omvärlden och utvecklingen i syd väcktes tidigt. Karl-Johan växte upp samtidigt som avkolonialiseringsprocessen i Afrika tog fart: en utveckling han följde noga.
– Jag läste väldigt mycket som tonåring och följde med vad som hände i världen. Intresset började med Koreakriget och därefter krigen i Indokina och Afrikas frigörelse.
I samband med att intresset för globala frågor växte sig starkare hos Karl-Johan tog han ett avgörande beslut.
– Jag hade alltid tänkt studera juridik: Åland är ju juristernas paradis. Men jag kände att jag ville ha möjlighet att jobba utomlands och därför beslöt jag mig för att studera ekonomi istället.


Generaldirektör
Vid flytten till Kenya hade Karl-Johan och hustrun Anne-Louise redan två barn: Mikael och Jonas, då 6 respektive 2 år gamla. Nere i Nairobi fick familjen dottern Johanna, som i dag arbetar som talesperson för Svenska Afghanistankommitténs jämställdhetsarbete och är kanslichef på kommitténs kontor i Stockholm.
Hur var det att flytta från Finland till Kenya?
– Barnen hade nog lättare att anpassa sig till livet där. De är mindre fördomsfulla. Är du vuxen har du en massa föreställningar om världen och ett invant tankemönster från just din kultur.
Efter hemkomsten rekryterades Karl-Johan till svenska biståndsorganisationen Kooperation utan gränser. Där byggde han upp modeller för biståndsarbete och blev senare chef för hela organisationen.
År 2000 var det dags för ännu en utmaning: då rekryterades Karl-Johan till posten som generaldirektör för Internationella kooperativa alliansen. När Karl-Johan pensionerade sig två år senare återvände han hem till Åland.


Samarbete och solidaritet
Karl-Johan berättar att tanken om samarbete och solidaritet varit en stark drivkraft för honom.
– Jag har alltid sett det som självklart att bistå dem som saknar resurser och möjligheter. De som har pengar klarar sig alltid, men de som utan egen förskyllan har det svårt måste få hjälp. Som människor har vi ett gemensamt ansvar för varandras välmående. Det är ett ansvar som sträcker sig även globalt.
Samma drivkraft förde Karl-Johan in på den politiska banan år 2007. Efter att ha blivit tillfrågad av Socialdemokraterna på Åland ställde han upp i kommunal- och lagtingsvalet, blev invald i stadsfullmäktige och därefter tillfrågad att sitta i stadsstyrelsen. I dag har han ett år kvar av mandatperioden.
– Jag tycker att det känns som ett privilegium att få pröva något nytt i den här åldern. Dock vet jag inte om jag ska ställa upp igen i nästa val. Jag skulle gärna ha lite mera tid för mina tre barn och sju barnbarn: det känns som en viktig del av tillvaron i min ålder.


Fiske, golf och tennis
Sin fritid tillbringar Karl-Johan gärna på stugan på Framstö i Eckerö.
– Som god ålänning tycker jag om att fiska också.
Sport är ett annat stort intresse. Karl-Johan spelade fotboll i IFK Mariehamn i många år. I dag blir det mest golf och tennis.
– Golf är ett väldigt socialt spel. Det är kul att spela tillsammans med både barn och barnbarn. Och så går jag tämligen regelbundet på IFK:s matcher.

Text och foto:
Axel Kronholm