DELA

”Jag låter sunda förnuftet råda”

Anders Englund 50 år

Namn: Anders Englund.
Född: den 10 januari 1957 i Vårdö.
Bor: i Vårdö Grundsunda.
Yrke: lantbrukstekniker, politiker.
Familj: hustrun Siv f Häggblom, barnen Marcus 17 år, Erica 15 år, Richard 12 och Victor 5 år.
Födelsedagen: firas lördagen den 13 januari med fest och öppet hus i Vårdkasen klockan 18.30.
– I Vårdö har vi så att alla, unga som gamla ska vara med, hälsar jubilaren.

Så gott som hela sitt vuxna liv har han sysslat med politik. Han har en stadig plattform med snart 30 års erfarenhet, liksom långvarigt förtroende och stöd i sin hemkommun och i sin yrkeskår, i ryggen. Det ger självförtroende och kraft att våga vara sig själv och lita på sitt eget omdöme.
Som lagtingspolitiker är Anders Englund känd för att följa sitt eget huvud nu och då, om inte partiets linje sammanfaller med hans egen övertygelse obstruerar han.
– Jag brukar låta det sunda förnuftet och min egen övertygelse råda, säger han lugnt. Det är inte alltid man kan följa utstakad linje, men det är klart att jag så långt det är möjligt försöker samarbeta och komma sams.

Bondpojke
Anders Englund är bondpojke, född, uppvuxen och fortfarande bosatt på sin fädernegård Markusas i Grundsunda. Som enda barnet till ganska gamla föräldrar var det självklart att han skulle fortsätta i upptrampades spår.
Han gick i Ålands lantmannaskola och utbildade sig till lantbrukstekniker och skulle gärna fortsatt studierna i lantbruksläroverket, men så blev det inte.
– Nej, jag behövdes hemma och arbeta.
Föräldrarna slutade med djur på gården redan innan Anders tog över 1987.
– Jag växte ju upp med både kor och hästar, konstaterar han, och jag tycker i och för sig om djur, men man blir så bunden.
Han odlar på cirka 30 hektar, spannmål, specialodlingar och vall. Sockerbetorna slutade han med redan på 90-talet.
– Det är svårt ibland att kombinera politiken med annat arbete, säger Anders. Under min tid som politiker tycker jag att det blivit svårare och svårare att ha ett annat arbete vid sidan om, särskilt om man är landskapspolitiker.

Ung politiker
Han började för sin tid ovanligt tidigt inom politiken. 21 år ung invaldes han i kommunfullmäktige. Sen dess har han varit med och sitter numera i fullmäktige med ordförandeklubban i sin hand.
– Jag har alltid varit samhällsintresserad, både pappa och farfar var med i det kommunala och det diskuterades mycket hemma runt köksbordet, berättar han. I min familj var inställningen att alla var värda lika mycket och att man skulle göra sitt bästa för sin bygd och sina medmänskor.
Han talar också om förmånen att ha goda läromästare, kloka män i kommunledningen, när han i unga år fick säte och stämma i fullmäktige.
– Det var många, men jag kan särskilt nämna Leif Granlid, Bjarne Björklund och Bror-Erik Olofsson, de betydde mycket.
I Vårdö har man inga partier inom kommunpolitiken.
– I en liten kommun är det viktigt att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt, att man arbetar tillsammans och kommer överens, det är bäst för alla.

Lagtingsman
Anders Englund har just påbörjat sitt sextonde år som invald lagtingsman för centern. En period har han suttit som trafikminister i landskapsregeringen.
– När Olle Salmén kom med ett papper och jag skrev på, hade jag inte en tanke på att jag kunde komma in, men så gick det!
För närvarande är Anders ordförande i lagtingets näringsutskott och medlem i kanslikommissionen. Sedan tio år är han ordförande för Långnäs hamn ab, han är också ordförande i landskapets gårdsbrukskommission.
Sedan ett antal år tillbaka är Anders Englund också ordförande för Ålands producentförbund, jordbrukarnas egen intresseorganisation.
– Det låg ju nära till hands, jordbruket är mitt intresse i grunden, konstaterar han.

Nytta båda vägar
Han tycker kombinationen förtroendeuppdrag fungerar rätt så bra.
– De medför nytta båda vägar, som ÅPF-ordförande är det bra att ha insikter i lagtingets arbete och diskussionerna i grupperna och i mitt politiska arbete är det bra att ha kunskap och information från producenterna.
Som ÅPF-bas sitter han med i styrelsen för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC).
– De kontakterna är värdefulla.
När det gäller jordbrukets situation just nu säger han så här:
– Det skulle vara roligare om det fanns stabilitet i jordbrukspolitiken och byråkratin skulle minska, då tror jag glöden kom tillbaka!
Men han tycker sig ha märkt en liten ljusning under hösten.
– Kanske det börjat svänga litet, producentpriserna har sakta börjat stiga på världsmarknaden.
Fjolårets svåra torka i hela Europa har hjälpt till. Dessutom planteras energigrödor på åkermark i många länder vilket kan resultera i konkurrens om åkermarken och dess möjligheter.
– Miljödiskussionerna inverkar också, konstaterar han och syftar bland annat på de långa transporterna från länder i andra världsdelar.
Anders Englund har andra intressen än jordbruk och politik, men någon nämnvärd fritid att fylla har han knappast.
– Jag lägger nog ned otroligt mycket tid på resor och möten, erkänner han. Men jag är nöjd, det är intressant och jag tycker om att träffa folk och diskutera.
Idrott har alltid intresserat honom och själv har han spelat volleyboll tidigare.
– Nu är det barnens idrott som gäller, jag har två pojkar som spelar ishockey och dottern rider.

Jaktminne
Jakt är ett annat intresse, och då särskilt vårfågelskyttet. Men det är inte värt namnet längre efter EU:s ingripande.
– Något jag aldrig glömmer är första gången jag som liten pojke fick följa med pappa och Harald Andersson i Vargata på skytte till Delet, berättar Anders. Vi for ut på kvällen och övernattade under bar himmel, jag sov under en skinnfäll invid öppen eld. Det minnet sitter i!

MAJ-LEN LINDHOLM