DELA
Foto: Ida K Jansson

Eva Fogner och Peter Sandberg

Eva Fogner och Peter Sandberg gifte sig den 15 september i hemmet i Jomala Kungsö. Vigselförrättare var Carolina Lindström. Makarna behåller sina respektive efternamn. Personerna på bilden är Cornelia Sandberg, Eva Fogner, Peter Sandberg och Ludwig Sandberg. Foto: Ida K. Jansson