DELA

Johanna Huhtala och Maarten Sengers

Johanna Huhtala och Maarten Sengers från Mariehamn vigdes den 6 augusti i Sjöfararkapellet. Makarna tar det gemensamam efternamnet Sengers. Vigselförättare var Katarina Gäddnäs,