DELA
Foto: Lund.ax

Mia Fällman och Joakim Magné

Mia Fällman och Joakim Magné vigdes den 5 augusti vid Sandviks sjöbodar i Eckerö. Annette Ristimäki var vigselförrättare. Paret är bosatt i Stockholm men bruden är bördig från Eckerö. Det gemensamma efternamnet blir Magné.